Допомога мати одиночка

Одинока мати: державна допомога та інші пільги матерям одиначкам

by admin · Червень 27, 2017

Кременецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

ІНФОРМУЄ

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 06.11.1992 р. № 9 поняття «одинока мати» визначається як жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері, вдова, інша жінка, яка виховує і утримує дитину сама.

Статус матері одиначки має і ряд пільг. Так, згідно статтею 183 і Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, одинока мати має право на отримання допомоги, яка надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків призначається на кожну дитину.

Основною умовою призначення допомоги на дітей одиноким матерям є наявність витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданого відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідки про народження, виданої виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документа про народження, виданого компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги, передбачених Законом України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”.

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) припиняється у разі:

 • позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
 • позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду;
 • скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;
 • реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку;
 • надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у випадках, передбачених законом;
 • смерті дитини;
 • смерті отримувача допомоги.
 • Виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) призупиняється у разі:

 • тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
 • відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
 • тимчасового працевлаштування дитини.
 • У разі припинення дії обставин, для призупинення чи припинення виплати допомоги, виплата допомоги поновлюється за письмовою заявою отримувача допомоги до органу, який призначає допомогу, з місяця, що настає за місяцем, в якому припинилася дія зазначених обставин.

  Також слід звернути увагу і на ст.. 19 Закону України “Про відпустки, відповідно до якого одинока мати має право на щорічну додаткову оплачувальну відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 Кодексу законів про працю України).

  Пільги одинокі матері мають і в оподаткуванні. Так, відповідно до ст. 169 розділу IV Податкового кодексу України одинока матір – платник податку на доходи фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі 150 відсотків у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.

  lanmisto.gov.ua

  Допомога на дітей одиноким матерям: розмір виплат та порядок оформлення

  Хто має право на отримання допомоги?

  Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» право на фінансову підтримку на малюків у 2018 році мають:

 • одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження (усиновлення), виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку, відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) здійснено за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини
 • мати (батько) дітей у разі смерті другого з батьків (за умови неотримання пенсії по втраті годувальника або соціальної пенсії)
 • Які умови призначення грошової допомоги одиноким матерям?

  Соціальна допомога матері-одиночки призначається за наявності витягу з РАГСу із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України або при наявності свідоцтва про народження, виданого компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька.

  Чи має право жінка, яка не перебуває у шлюбі, на державну допомогу на дітей як одинока мати?

  Жінки, що мають дітей від чоловіка, з яким вони не перебували і не перебувають у зареєстрованому шлюбі, але з яким ведуть спільне господарство, разом проживають та виховують малечу, не мають права на отримання фінансової допомоги, встановленої на дитину одиноким матерям.

  Чи зберігається за одинокою матір’ю (батьком) право на одержання допомоги при вступі в шлюб?

  Якщо одинока мати, одинокий батько, усиновитель, вдова або вдівець зареєстрували новий шлюб, за ними зберігається право на отримання державної грошової допомоги на дітей, які народилися або були усиновлені до шлюбу, за умови, що малюки не були усиновлені чоловіком (дружиною).

  Чи виплачується матеріальна допомога матерям-одиначкам на дітей, які перебувають на повному державному забезпеченні?

  У разі перебування дітлахів на повному державному утриманні одинока мати втрачає право на отримання грошей. При цьому, якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні в інтернаті під час літніх канікул перебуває вдома, мати-одиначка може розраховувати на грошові виплати за повні місяці перебування дитини вдома. Підставою для цього є довідка навчального закладу про те, що син або дочка в цей час не перебували на повному держутримані.

  Куди звертатися за призначенням допомоги матерям одиначкам?

  Процедура оформлення соцдопомоги одиноким матерям здійснюється органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання. Для отримання грошей за місцем фактичного проживання необхідно надати довідку про неодержання зазначеної допомоги за місцем реєстрації.

  Які документи необхідні для оформлення грошової допомоги матерям одиначкам у 2018 році?
 • заява про призначення допомоги
 • копія свідоцтва про народження дитини
 • довідка про доходи на кожного члена сім’ї
 • копія рішення про усиновлення (тільки для усиновлювачів)
 • довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини
 • копія свідоцтва про смерть батька та довідка про неотримання на дітей пенсії по втраті годувальника та соціальної пенсії (для вдівців)
 • декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї за 6 місяців)
 • виписка з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька малюка відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 135 Сімейного кодексу
 • документ про народження дитини, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (для дітей, народжених за межами України)
 • Зверніть увагу, що з 30.11.2016 року для призначення держдопомоги на дітей одиноких батьків довідка про склад сім’ї не потрібна. Замість неї до УП та СЗН подається довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини.

  Як жінці, яка народила дитину за кордоном, підтвердити статус одинокої матері?

  Якщо жінка, яка народила дитину за межами України не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю, рішення про призначення їй допомоги на малечу приймається органом соцзахисту на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та родини, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із зазначенням інформації про факт проживання сина (дочки) з матір’ю, і свідоцтва про народження, легалізованого в Україні.

  Як довго виплачується допомога матерям-одиначкам?

  Фінансове забезпечення на дітей одиноким матерям призначається з місяця подання повного комплекту документів та виплачується в установленому державою розмірі щомісяця до досягнення дитиною 18 років. У разі навчання дітей на денній формі в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації, виплати продовжуються до закінчення навчального закладу, але не довше ніж до досягнення дитиною 23 років.

  Увага! Строк виплати грошової допомоги для одиноких батьків складає шість календарних місяців, тому, щоб не втратити кошти, кожні півроку допомогу треба переоформлювати.

  В яких випадках припиняється виплата грошей одиноким матерям?
 • тимчасове працевлаштування дитини
 • смерть одержувача допомоги або малечі
 • позбавлення одинокої матері батьківських прав
 • позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду
 • вступ дитини в шлюб до досягнення нею 18-річного віку
 • відібрання малюка без позбавлення матері (батька) батьківських прав
 • тимчасове влаштування дитини на повне державне утримання
 • скасування рішення про усиновлення або визнання його недійсним
 • надання неповнолітнім дітям повної цивільної дієздатності
 • Який розмір допомоги на дітей одиноким матерям в 2018 році?

  Сума допомоги одиноким матерям розраховується виходячи з різниці між 100% прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку та середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Таким чином, мати-одиначка у 2018 році може отримати максимальну суму грошової допомоги на дитину в розмірі:

  Гроші призначається на кожну дитину окремо. Перерахунок розміру соціальної допомоги матерям-одиначкам при досягненні малюком певного віку здійснюється автоматично і не вимагає додаткового звернення одержувача коштів до органу соціального захисту населення.

  Які пільги передбачені в Україні для одиноких матерів?

  Соціальне забезпечення. Матерям-одиначкам виплачується грошова допомога на дитину відповідно до ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». Працюючим жінкам надаються путівки до санаторіїв та будинків відпочинку безкоштовно або на пільгових умовах, а також надається матеріальна допомога. Крім іншого, жінкам, що самотужки виховують дітей, надається тимчасова державна допомога.

  Гарантії трудового законодавства. Одинокій матері гарантується прийом на роботу і заборона на звільнення (ст. 184 Кодексу законів про працю); надається право працювати неповний робочий день (ст. 56 КЗпП); забороняється залучення до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення у відрядження (ст. 176 КЗпП) і т.д.

  Відпустка. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про відпустки» одинокій матері, батьку надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів). Невикористану за попередні роки додаткову відпустку одинока мати може взяти в будь-який час, або ж у разі звільнення вона буде компенсована грошима. Крім того, їм даються щорічні відпустки у зручний для них час.

  Пільги з оподаткування. Одинока мати (батько), вдова (вдівець) мають право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отриманого від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги, що дорівнює 150% суми пільги (у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років).

  Забезпечення житлом. Виходячи з норм ст. 45 Житлового кодексу матерям-одиначкам, які потребують поліпшення житлових умов, надається першочергове право на житлові приміщення. Також одинокі матері мають право на першочергове отримання квартир або садибних (одноквартирних) будинків із житлового фонду соціального призначення (ст. 12 ЗУ «Про житловий фонд соціального призначення»).

  Зверніть увагу, що українським законодавством самотній батько (опікун) має ті ж права і пільги, що і самотня мама. Порядок отримання статусу тата-одинака і аналогічних пільг — такий самий, як і для жінок, що виховують дітей без батька.

  www.lawportal.com.ua

  Одиноким матерям назвали размер социальной помощи

  Помощь одиноким матерям зависит от среднемесячного дохода семьи. Одинокая мама может претендовать на помощь от государства только в том случае, если на одного члена семьи приходится сумма, которая не дотягивает до прожиточного минимума.

  Об этом пишет Народная Правда со ссылкой на УНН.

  Как сообщила ведущий эксперт социальных и гендерных программ “Центра Разумкова” Ольга Пищулина, согласно Закону Украины «О государственной помощи семьям с детьми», помощь одиноким матерям зависит от среднемесячного дохода семьи (законом установлено, что членами семьи одинокой матери является она сама и ее дети. Доходы родителей одинокой матери и других лиц, совместно проживающих с ним и детьми в одном доме/квартире, не будут влиять на среднемесячный доход семьи одинокой матери). Одинокая мама может претендовать на помощь от государства только в том случае, если на одного члена семьи приходится сумма, которая не дотягивает до прожиточного минимума, то есть 1700 грн по состоянию на 1 января.

  Как уточнила эксперт, размер помощи является расчетной величиной.

  Она рассчитывается, исходя из разницы между 100% прожиточного минимума, установленного для ребенка соответствующего возраста, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев (совокупный доход семьи за 6 месяцев необходимо разделить на 6, а затем — на количество членов такой семьи).

  Полученный после деления доход необходимо сравнить с соответствующим ПМ. Если в результате сравнения среднемесячный доход на каждого ребенка окажется: выше соответствующего ПМ — то социальные выплаты на детей такой одинокой матери не назначаются; ниже соответствующего ПМ — тогда одинокой матери будет назначена социальная выплата на детей в размере разницы между ПМ на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом на одного члена семьи.

  Таким образом, получение социальной помощи зависит от результата сравнения среднемесячного дохода члена семьи с размером конкретного ПМ.

  Иными словами, одинокая мать может получать социальные выплаты как на всех своих детей, только на одного, нескольких, или вообще не получать помощь от государства.

  При этом такое законодательное регулирование выплат семьям с детьми имеет неоднозначные последствия.

  С одной стороны, определенная категория женщин будет получать помощь в гораздо большем размере, чем это было раньше. В частности, раньше женщины получали от государства помощь в размере не менее 30% от прожиточного минимума. До 2016 года женщины получали по 350,10 гривен на дошкольника и 436,50 гривен на ребенка от шести до 18-ти лет. Кроме того, существовал увеличенный размер адресной помощи — тем мамам, которые получали низкие доходы. Сейчас женщины получают помощь в размере 100% от прожиточного минимума, в случае, если она не имеет доходов.

  С другой стороны, по словам эксперта, по приблизительным оценкам специалистов, треть женщин, получавших пособие на ребенка, пока лишены права на детское пособие. В действующей редакции закона «О государственной помощи семьям с детьми» отсутствует норма о том, что все одинокие матери, независимо от состояния, имеют право на ежемесячную выплату.

  По нынешней формуле Минсоцполитики появилась категория женщин с «высоким доходом». То есть матери-одиночки, если их ежемесячный доход превышает расчетный, не будут получать государственную помощь.

  При этом, законодатель позаботился о том, чтобы женщины не пользовались статусом матери-одиночки с целью получения большего дохода.

  «В частности ст. 18-1 закона «О государственной помощи семьям с детьми» предусматривает, что «женщина, имеющая детей от лица, с которым она не находилась и не находится в зарегистрированном браке, но с которым она ведет совместное хозяйство, вместе проживает и воспитывает детей, права на получение помощи, установленной на детей одиноким матерям, не имеет. При регистрации этой женщиной брака с лицом, от которого она имеет детей, помощь на детей, рожденных от этого лица, не назначается». При этом здесь же есть и такая норма: «Если одинокая мать, одинокий усыновитель, мать (отец) в случае смерти одного из родителей зарегистрировали брак, то за ними сохраняется право на получение пособия на детей, родившихся или усыновленных до брака, если такие дети не были усыновлены мужем», — обратила внимание эксперт.

  Вместе с тем она добавила, что возникает вопрос, кто и каким образом будет контролировать, что женщина с мужчиной ведут общее хозяйство.

  Например, если состоятельный мужчина и женщина живут вместе, имеют ребенка, а брак не зарегистрировали. Женщина, например, не работает (но семья имеет высокие доходы) и, тем не менее, женщина как безработная имеет право получать помощь в размере прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста.

  Максимальный размер детских пособий для одиноких матерей в 2018 году равняется прожиточному минимуму для детей соответствующих категорий в случае, если семья не имеет никаких доходов. Если доход есть, то необходимо из указанной суммы вычесть среднемесячный доход в расчете на одного человека. Среднемесячный доход за детей в возрасте от 18 до 23 лет необходимо сравнивать с прожиточным минимумом для трудоспособных лиц.

  Размер детских пособий для одиноких матерей в 2018 году:

  Если в семье насчитывается три человека (двое детей — 12 и 4 лет и мать, которая является одинокой в отношении обоих детей), среднемесячный доход семьи — 2500 грн (сюда входит и заработная плата, и выплаты после рождения ребенка и т.д., учитываются все возможные источники доходов). Таким образом, на одного члена семьи среднемесячный доход составит 2500 грн/3 человека = 833,33 грн.

  На ребенка 4-х лет размер пособия одинокой матери составляет:

  1492 грн (ПМ) — 833,33 грн = 658,67 грн.

  На ребенка 12-ти лет размер пособия одинокой матери составляет:

  1860 грн (ПМ) — 833,33 грн = 1026,67 грн.

  Таким образом, женщина имеет помощь в размере 658,67 грн и 1026,67 грн на полгода. Далее она вновь должна обращаться в социальные службы и предоставлять информацию о своих доходах и помощь будет перечисляться по обновленным доходам.

  Напомним, за 15 лет в Украине в 22 раза возросло количество матерей-одиночек. Растут и показатели разводов. Например, в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, число разводов возросло на 1,2 тысячи (35,46 тыс. в 2016 году против 34,2 тыс. в 2015 году).

  Также мы писали о том, что украинцам упростили процедуру развода. Уже с 2019 года все документы можно будет подать, даже не выходя из дома.

  Напомним также, что для должников, имеющих задолженность по уплате алиментов, которая превышает шесть месяцев, будут применяться средства для принудительного исполнения решений. При этом должникам будет запрещено выезжать за границу.

  Как ранее отмечала «Народная Правда», прошли те времена, когда дети годами ждали выплаты алиментов. Теперь украинские суды смогут в трехдневный срок издавать приказ о взыскании с должника алиментов, не дожидаясь его прихода в суд и дачи объяснений.

  Напомним, что мужчины иногда не дают бывшим женам разрешения на поездки детей за границу. В новом законопроекте предусмотрено, что если отец не платит алиментов, то его разрешение не требуется.

  ru.narodna-pravda.ua

  Допомога мати одиночка

  Допомога одиноким матерям у 2018 році призначається у наступному порядку

  Допомога одиноким матерям – це грошові виплати, які держава здійснює для забезпечення прожиткового мінімуму дитини.

  У цій статті Ви дізнаєтесь: яке законодавство регулює порядок призначення допомоги одиноким матерям; які документи потрібні; куди звертатися.

  Законодавство, яке регулює порядок призначення та виплати допомоги одиноким матерям:

  1. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»;
  2. Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затверджений Постановою КМУ від 27.12.2001 р. №1751;
  3. Методика обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затверджена наказами Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України від 15.11.2001 р. № 486/202/524/455/3370.

  Хто має право на призначення допомоги одиноким матерям:

  • Одинокі матері;
  • Одинокі усиновлювачі;
  • Матері (батьки), у разі смерті одного з батьків.
  • Кого слід вважати одинокою матір’ю

   Одинокою матір’ю є жінка, яка не перевуває у шлюбі має дитину, в свідоцтві про народження якої відсутній запис про батька.

   Також одинокою матір’ю визнається жінка, яка не перебуває у шлюбі, має дитину, в свідоцтві про народження якої запис про батька проведено в установленому порядку органам РАЦС за вказівкою матері дитини.

   Зазначені особи мають право на отримання допомоги одиноким матерям, якщо:

  • Мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах І-ІVрівня акредитації, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).
  • Документи, які необхідно подати для призначення допомоги:

  • Заява;
  • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • довідка про місце реєстрації матері та дитини.
  • Куди подавати документи

   В органи соціального захисту населення за місцем прописки дитини.

   Розмір допомоги одиноким матерям

   Допомога одиноким матерям на дітей надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

   Що входить у сукупний дохід:

   • усі доходи, в тому числі пенсії, соціальна допомога (окрім разової), винагороди, заробітна плата, доходи від аліментів, від здачі приміщень в оренду та інші.
   • Отже, допомога одиноким матерям надається у випадку, якщо є різниця між середньомісячним доходом сім’ї (всіх членів сім’ї, хто зареєстрований за однією адресою з одинокою матір’ю) та прожитковим мінімумом для дитини.

    Якщо додати усі види доходів членів сім’ї, що прописані разом з одинокою матір’ю, за останні 6 місяців та поділити на кількість цих членів сім’ї, сума на одну людину має вийте меншою за 1492,00грн. В такому випадку Вам доплачують різницю, шляхом призначення допомоги.

    Слід зазначити, що сім’єю є лише одинока мати та її дитина.

    Якщо з одинокою матір’ю зареєстровані за однією адресою, наприклад, мати та батько цієї одинокої матері її сестра чи брат, то вони не вважаються однією сім’єю оскільки немають взаємних прав та обов’язків. Тому, дохід цих членів сім’ї враховуватися не буде.

    УВАГА! Ваші витрати жодного відношення до призначення допомоги не мають. Враховується лише офіційний дохід.

    Розмір допомоги не є сталим та конкретним.

    Станом на січень 2018 р. розмір прожиткового мінімуму для дитини до 6 років становить 1492,00 грн.

    Яка одинока матір не може отрмати допомоги

    Згідно із ст.18-1 Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває у шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, права на отримання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має.

    Автор Аліна Макух

    Юрист. Спеціаліст з питань сімейного законодавства України та Польщі.

    rozluchennya.com

    РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
    КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ

    До центру права РОГО «Комітет виборців України» в Рівному звернулася за консультацією громадянка, якій органи соціального захисту населення протягом двох місяців не здійснювали виплату державної допомоги як одинокій матері. Свою відмову чиновники пояснювали тим, що жінка не підтвердила свій статус матері-одиночки через шість місяців з моменту призначення такої допомоги. Тому громадянка цікавилась, чи правомірними є такі дії працівників органу соцзахисту. На це питання відповідає юрист Рівненського КВУ Мирослава Примак.

    Питання виплати державної допомоги матерям-одиночкам регулює Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», статтею 18-1 якого передбачається право на допомогу на дітей одиноким матерям. Умовою призначення такої допомоги є наявність відповідної довідки державного органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народжень відомостей про батька (матір) дитини. Розмір допомоги дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

    Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми та перелік документів, необхідних для призначення допомоги за цим Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Зокрема, пунктом 36 Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» передбачено, що допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку.

    Якщо ж діти навчаються на денній формі у ВНЗ I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, то така допомога виплачується до закінчення цими дітьми навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років включно.

    Як бачимо, допомога виплачується до досягнення дитиною 18 чи 23 років і Закон не зобов’язує маму такої дитини періодично підтверджувати статус матері-одиночки.

    У згаданій Постанові Кабміну міститься лише застереження щодо підтвердження права на призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, адже така допомога здійснюється лише протягом шести місяців. Однак, по закінченні цих шести місяців допомога одиноким матерям не припиняється взагалі, а просто здійснюється в мінімальному розмірі.

    Тому, якщо органи соціального захисту населення припинили здійснювати Вам допомогу, посилаючись на те, що Ви не підтверджуєте статус одинокої матері кожні шість місяців, то ця підстава є незаконною, а дії органу — неправомірними. В такому випадку у Вас виникає право на оскарження цих дій суб’єктів, що здійснюють такі виплати, до вищестоящого органу або до суду з вимогою про стягнення невиплаченої належної Вам допомоги, а також шкоди, що була завдана такою невиплатою.

    Відповідь для Олени Погорєлової зі Стиря: Як я розумію вам відповідь про відсутність прав на інші допомоги надали усно. Думаю, щоб більш детальніше і обгрунтовано вам дізнатись про власні права, то слід звернутись до управління праці та соціального захисту населення з письмовим запитом на інформацію. Бланк такого запиту ви можете скачати у нас на цьому веб-сайті в рубриці \»Зразки документів\». В запиті вкажіть повністю всі обставини проживання вашої родини (доходи, наявне майно, сімейний стан тощо) і поставте запитання, на отримання яких соціальних допомог, виплат та/або надбавок ви маєте право. На такий запит вам повинні відповісти протягом 5 днів з дня отримання його посадовцями.

    для Марії (с. Луки, Самбірський р-н): Згідно ст. 18-3 Закону України «Про державну допомогу сімя’м з дітьми» розмір допомоги дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім\’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Прожитковий мінімум з 1 січня 2011 року для дітей віком до 6 років становить 816 грн.(ст. 21 Закону України «Про Державний бюджетна 2011 рік»). Тому, як мінімум, розмір Вашої допомоги як метері-одиночці з січня 2011 року повинен становити не менше, ніж 30% від прожиткового мінімуму для дитини до 6 років.

    cvu.com.ua