Закон україни 76 2014

Дрогобицька районна державна адмiнiстрацiя

Управління праці а соціального захисту населення повідомляє, що у зв»язку з введенням в дію Закону України від 28.12.2014р. №76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» надання пільг на проїзд окремим категоріям громадян з 1 червня 2015 року :

Буде збережено для:

інвалідів війни,

учасників бойових дій,

інвалідів І та ІІ групи,

дітей-інвалідів,

дітей із багатодітних сімей,

дітей, позбавлених батьківського піклування,

осіб, які супроводжують дітей-інвалідів та інвалідів І групи,

чорнобильці категорія І (постраждалі та ліквідатори)

ІІ (ліквідатори)

Втрачають право на пільговий проїзд такі категорії громадян:

— учасники війни, Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» пункт 7 стаття 14

— члени сімей пормелого (загиблого) ветерана війни, Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» пункт 7 стаття 15

— особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та особливі тудові заслуги перед Батьківщиною, Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку» пункт 15 стаття 16

— ветерани праці, Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку» пункт 12 стаття 7

жертви нацистських переслідувань, Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» пункт 7,17 частина 1 стаття 6-1

— діти війни, Закон України «Про соціальний захист дітей війни» абзац 6 стаття 5

— чорнобильці категорія ІІ (постраждалі)

drohobych-rda.gov.ua

Інформація про внесення змін Законом України від 28.12.2014 № 76- VIII « Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Зміни які набувають законної сили з 01.01.2015 року

До якого пункту

(часини) внесено зміни

Стаття 21 «Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 2»

пункт 2 частини першої

Відмінено першочергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок учасників ліквідації наслідків аварії на Ч АЕС та постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС 2 категорії

Стаття 22 Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3 »

пункт 2 і 13 статті 22 частини першої

Відмінено першочергове щорічне забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок для (учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та постраждалих 3 категорії

Стаття 30 «Пільги та компенсації постраждалим дітям та їх батькам»

Відмінено повне державне забезпечення дітей до вступу їх до школи (не старше 8 років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах і надання щомісячної грошової допомоги, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України;

Відповідно до вказаного пункту проводилося:

відшкодування батьківської плати за перебування дітей постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в дошкільних навчальних закладах;

виплата щомісячної компенсації на дітей постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи до вступу їх до школи, але не старше 8 років розмірах встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 № 649 «Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Виплата проводилася пропорційно дням відвідування та невідвідування а саме:

за дні відвідування :

до 3 років -13,5 грн.

від 3 до 8 років – 26,5 грн.

за дні невідвідування :

до 3 років – 49,0 грн.;

від 3 до вступу до школи – 72,5 грн.

Відмінено щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей путівками на оздоровлення та відпочинок

Відмінено щомісячну виплату в порядку та розмірах , встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від інших виплат на кожну дитину шкільного віку, яка евакуйована із зони відчуження або народилася після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері, має підстави належати до категорії 1 або 2, або матері, яка на час настання вагітності або під час вагітності має підстави належати до категорії 1 або 2,

Відповідно до вказаного пункту виплата проводилося в розмірах встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 № 649 «Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на кожну дитину шкільного віку, яка перебувала в обліковому складі загальноосвітнього навчального закладу з і народжена від батьків 1 або 2 категорії.

Розмір на місяць складав 16,5 грн.

Відмінено щомісячну виплату в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, сім’ям на кожну дитину шкільного віку, яка стала інвалідом або перебуває на диспансерному обліку по захворюванню внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітям шкільного віку, батьки яких стали інвалідами I або II групи чи померли внаслідок Чорнобильської катастрофи, замість виплати, передбаченої пунктом 6 цієї статті, якщо вказана дитина не перебуває на повному державному забезпеченні. Необхідність взяття дитини на такий диспансерний облік визначається лікарською консультаційною комісією

Відповідно до вказаного пункту виплата проводилося в розмірах встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 № 649 «Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на кожну дитину шкільного віку з числа дітей-інвалідів, та дітей, батьки яких стали інвалідами 1 та 2 групи інвалідності. Виплата здійснювалася в розмірі 32,0 грн. на місяць

Відмінено щомісячну виплату грошової компенсації батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (утому числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні, здійснюється в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України;

У 2014 році виплата проводилася в розмірах визначених органами місцевого самоврядування, згідно з наказом Мінсоцполітики на відповідний рік «Про встановлення розмірів харчування громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи»

статтю 48 викласти у такій редакції

Внесено зміни до статті щодо проведення виплат в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України»:

Компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сім’ям за втрату годувальника.

Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям-інвалідам, сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, батькам померлого, щорічна допомога на оздоровлення виплачується у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України»;

Відмінено проведення виплат в розмірах від мінімальної заробітної плати:

одноразову компенсацію учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, виплачується в таких розмірах, а саме:

— інвалідам I групи — 60 мінімальних заробітних плат;

— інвалідам II групи — 45 мінімальних заробітних плат;

— інвалідам III групи — 30 мінімальних заробітних плат;

— дітям-інвалідам — 10 мінімальних заробітних плат;

-сім’ям, які втратили годувальника, — 60 мінімальних заробітних плат;

— батькам померлого — 30 мінімальних заробітних плат. Щорічна допомога на оздоровлення виплачується в таких розмірах:

— інвалідам I і II групи – 5 мінімальних заробітних плат;

— інвалідам III групи, дітям-інвалідам — 4 мінімальні заробітні плати;

— учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 категорії — 5 мінімальних заробітних плат;

— учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 3 категорії — 3 мінімальні заробітні плати;

— кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, — 3 мінімальні заробітні плати;

— евакуйованим із зони відчуження у 1986 році,

включаючи дітей, — 3 мінімальні заробітні плати.

Розмір мінімальної заробітної плати

визначається на момент виплати

На даний час виплата зазначених компенсацій проводиться:

в розмірах визначених постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 №562 « Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи» для :

І група. – 120,0 грн.

ІІ група.– 120,0 грн.

ІІІ група. 90,0 грн

дітям, які втратили годувальника, внаслідок Чорнобильської катастрофи

Виплати сім’ям за втрату годувальника здійснюються в розмірах визначених постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 № 649: «Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в розмірах:

сім’ї, що втратила годувальника

батькам померлого годувальника

Одноразова компенсація за встановлення групи інвалідності здійснюється в розмірах визначених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1996 № 836 « Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:

1 група інвалідності

ІІ група інвалідності

ІІІ група інвалідності

статтю 50 викласти у такій редакції:

«Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України»;

статтю 51 викласти у такій редакції:

Відмінено проведення виплат в розмірах встановлених від мінімальної заробітної плати .

Внесено зміни щодо проведення виплат в розмірах встановлених Кабінетом Міністрів України :

Особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4 призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України»;

статтю 53 викласти у такій редакції:

Внесено зміни щодо проведення виплат в розмірах встановлених Кабінетом Міністрів України:

«Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з урахуванням інших доходів не можуть перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність»;

Виплата здійснюється через Пенсійний фонд

статтю 54 викласти у такій редакції:

«Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.

В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.

Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань»;

статтю 60 викласти у такій редакції:

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які мають одночасно право на інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України, надаються за їх вибором пільги та компенсації відповідно до одного із законів України».

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть надаватись й інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України.

Зміни які набувають законної сили з 01.06.2015 року

Вилучення пільги щодо безплатного проїзду у межах України на всіх видах транспорту (крім таксі) дитині постраждалій від наслідків Чорнобильської катастрофи та особі, яка супроводжує хвору дитину до місця лікування (реабілітації), оздоровлення та назад (за направленням медичних закладів), з правом позачергового придбання квитків

Зміни які набувають законної сили з 01.07.2015 року

Стаття 30 «Компенсації та пільги постраждалим дітям та їх батькам»

Доповнити статтю30 частиною

Частиною сьомою стосовно пільг передбачених:

пунктом 4 частини першої,

пунктом 8 частини третьої

пунктом 9 частини третьої

Надання пільг дітям постраждалим від наслідків Чорнобильської катастрофи на безплатне придбання ліків за рецептами лікарів, здійснюється за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

50-процентна знижк а за користування житлом (квартирна плата), телефоном, сім’ї, що має дитину інваліда надається за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

Встановлення телефону з оплатою 50 процентів вартості його встановлення сім’ї, що має дитину-інваліда надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;

Стаття 22 Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3

Доповнено статтю 22

Надання пільг громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесеним до 3 категорії на безплатне придбання ліків за рецептами лікарів та безплатне позачергове зубопротезування здійснюється за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

Надання 50-процентна знижка плати за користування житлом та комунальними послугами дружині (чоловіку) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3 за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;

В області проживає 5771 особа 3 категорії, яка має право на пільгу

lr-pl.gov.ua

«Безмежна» неоплачувана відпустка та неповний робочий час: «під прицілом» тільки держоргани

Чи мають право керівники відділів культури відповідно до вимог п. 9 Прикінцевих положень Закону № 76 переводити працівників на неповний робочий день і направляти їх у відпустку без збереження зарплати тривалістю понад 15 календарних днів?

У запитанні мова йде про застосування норм Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 р. № 76-VIII (далі — Закон № 76 ).

Дійсно, у п. 9 розд. ІІІ «Прикінцеві положення» цього Закону встановлено: з метою раціонального використання бюджетних коштів усі керівники органів виконавчої влади та інших державних органів (за деякими винятками*) повинні вжити відповідних заходів. Зокрема, це надати працівникам цих органів відпустки без збереження зарплати (тривалість не обмежена) та встановити їм неповний робочий час без попередження та узгодження.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Таким правом наділені не всі керівники бюджетних установ, а виключно керівники органів виконавчої вла­ди та інших державних органів.

У роз’ясненні від 09.09.2014 р. № 3761/0/10-14/13 Мінсоцполітики зазначало: систему органів виконавчої влади відповідно до розд. VI Конституції України , ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 р. № 794-VII , ч. 1 ст. 1 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р. № 3166-VI , ч. 2 ст. 1 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 р. № 586-XIV формують Кабмін, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та місцеві державні адміністрації .

Відділи (департаменти, управління, сектори) культури є структурними підрозділа­ми відповідної місцевої державної адміністрації: обласної чи районної ( постанова КМУ «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій» від 18.04.2012 р. № 606 ).

ВИСНОВОК. До працівників відділів культури (а також інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, наприклад, управлінь освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення тощо) застосовують норми п. 9 розд. ІІІ Закону № 76 щодо надання відпусток за власний рахунок без попереднього узгодження з працівниками на строк, визначений керівником установи, та встановлення режиму роботи на умовах неповного робочого часу.

Що стосується керівників звичайних бюджетних установ, створених органами державної влади або органами місцевого самоврядування (заклади охорони здоров’я, навчальні заклади, заклади культури, установи соціального захисту тощо), то на них вказана норма не поширюється — та­кі заклади не належать до органів виконавчої влади та інших державних органів.

* Винятки становлять органи, що беруть участь в АТО, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення або спроби насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою.

buhbudget.com.ua

Закон України № 76-VIII від 28.12.2014 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України»

частини шістнадцяту, сімнадцяту та вісімнадцяту виключити;

частину двадцяту викласти у такій редакції:

«20. Умови та порядок перерахунку призначених пенсій працівникам прокуратури визначаються Кабінетом Міністрів України»;

3) частину третю статті 89 виключити;

4) абзац третій підпункту 2 пункту 13 розділу XIII «Перехідні положення» виключити.

II. Визнати такими, що втратили чинність:

Постанову Верховної Ради України від 5 червня 2014 року «Про схвалення Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 29, ст. 952);

Постанову Верховної Ради України від 6 вересня 2005 року «Про недопущення закриття об’єктів соціально-культурного призначення в сільській місцевості» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 46-47, ст. 469);

Постанову Верховної Ради України від 19 грудня 2008 року «Про впровадження мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 24, ст. 301);

Постанову Верховної Ради України від 8 лютого 2012 року «Про впровадження мораторію на закриття державних і комунальних закладів культури у сільській місцевості» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 36, ст. 429);

Постанову Верховної Ради України від 18 червня 2014 року «Про встановлення мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів державної і комунальної форм власності» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 32, ст. 1144).

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року, крім пункту 42 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 25 квітня 2015 року.

2. Установити, що норми цього Закону в частині врахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї при наданні пільг набувають чинності з 1 липня 2015 року.

3. Установити, що скорочення чисельності працівників Міністерства внутрішніх справ України та органів прокуратури відповідно до положень цього Закону та розрахунки із звільненими особами здійснюються до 31 грудня 2015 року.

4. Установити, що витрати на виплату пенсії, достроково призначену згідно з умовами статті 49 Закону України «Про зайнятість населення» до набрання чинності цим Законом, та оплату послуг за її доставку відшкодовуються Пенсійному фонду України за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики та Пенсійним фондом України.

5. Передбачити за рахунок коштів Державного бюджету України відшкодування витрат Пенсійного фонду України на фінансування достроково призначених пенсій за віком з урахуванням пункту «в» частини другої статті 12 Закону України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему» та статті 21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» щодо пенсій, призначених до набрання чинності цим Законом.

6. Установити, що достроково призначені пенсії за віком з урахуванням пункту «в» частини другої статті 12 Закону України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему», статті 21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» та статті 49 Закону України «Про зайнятість населення», до набрання чинності цим Законом, працюючим пенсіонерам не виплачуються.

7. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, відповідно до цього Закону, її розмір зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.

8. Установити, що перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб — підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України та Державної фінансової інспекції України) здійснюються протягом січня — червня 2015 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки.

9. Керівникам органів виконавчої влади та інших державних органів (крім органів, які беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою) з метою забезпечення раціонального використання бюджетних коштів вжити заходів щодо скорочення чисельності працівників цих органів на 20 відсотків, надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати, встановлення для працівників режиму роботи на умовах неповного робочого часу, зменшення або скасування стимулюючих виплат, зменшення надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах, переглянути укладені договори на придбання товарів, робіт, послуг.

Надати право керівникам зазначених органів у межах бюджетних призначень без згоди та попередження працівників встановлювати для них режим роботи на умовах неповного робочого часу та надавати відпустки без збереження заробітної плати на визначений цими керівниками термін.

Установити, що під час здійснення органами виконавчої влади та іншими державними органами цих заходів:

положення статті 26 Закону України «Про відпустки» та статей 32, 56 та 84 Кодексу законів про працю України (у частині обмеження терміну відпустки без збереження заробітної плати, необхідності повідомлення не пізніше ніж за два місяці та погодження з працівником встановлення режиму роботи на умовах неповного робочого часу) не застосовуються;

до працівників, які перебувають у відпустках без збереження заробітної плати відповідно до цього Закону, обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, встановлені статтею 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», не застосовуються.

10. Установити, що у 2015 році максимальний місячний розмір заробітної плати (грошового забезпечення) народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, прокурорів, працівників державних органів (крім Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції) та інших бюджетних установ, працівників Національного банку України, суддівської винагороди обмежується 7 розмірами мінімальної заробітної плати, а при скороченні чисельності працівників — 10 розмірами мінімальної заробітної плати (виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата часу щорічної відпустки не враховується у зазначеному максимальному розмірі).

Зазначене обмеження не застосовується до максимального розміру місячного грошового забезпечення (заробітної плати) військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, працівників, які беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою.

Кабінету Міністрів України забезпечити встановлення у 2015 році максимального розміру місячної заробітної плати працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки не більше 10 розмірів мінімальної заробітної плати (крім суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України).

11. Установити, що норми цього Закону в частині вилучення пільгового проїзду окремих категорій громадян набувають чинності з 1 червня 2015 року, крім норм щодо забезпечення пільговим проїздом інвалідів I та II групи, дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів із малозабезпечених сімей та осіб, які їх супроводжують і які супроводжують інваліда I групи, учасників бойових дій.

12. Обласним, Київській міській державним адміністраціям здійснити заходи щодо удосконалення мережі районних (міських) методичних кабінетів галузі освіти та скорочення видатків на їх утримання.

13. Оприлюднення заробітних плат керівництва державних корпорацій, національних акціонерних компаній та державних банків здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

14. Кабінету Міністрів України за результатами першого півріччя 2015 року та з урахуванням економічної ситуації затвердити порядок проведення індексації заробітної плати, грошового забезпечення, пенсійних та соціальних виплат.

15. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо скорочення на 20 відсотків чисельності адміністративно-управлінського персоналу підприємств державного сектору економіки, скорочення на таких підприємствах кількості легкових автомобілів, припинення придбання меблів, мобільних телефонів, побутової техніки.

16. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

pensia.ua

Закон україни 76 2014

З 1 червня 2015 рокувтратили право безоплатного проїзду в міському пасажирському транспорті (відповідно до Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-VIII)наступні категорії громадян:

 • учасники війни;
 • члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
 • особи з особливими заслугами перед Батьківщиною;
 • ветерани праці;
 • особа з особливими трудовими заслугами;
 • жертви нацистських переслідувань;
 • діти війни.

Разом з цим, постановами Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» і від 16.08.1994 № 555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. № 354» передбачено право пенсіонерів за віком і інвалідів на безоплатний проїзд на міському пасажирському транспорті загального користування (крім метрополітену і таксі) та приміських маршрутах.

Таким чином, вищезазначені категорії громадян можуть реалізувати своє право на безоплатний проїзд у міському та приміському транспорті відповідно до зазначених урядових рішень як пенсіонери за віком або інваліди.

Право пільгового проїзду залишається без змін (на підставі відповідних посвідчень) для таких категорій громадян:

 • учасники бойових дій,
 • інваліди війни,
 • реабілітовані особи,
 • ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
 • інваліди військової служби;
 • батьки військовослужбовця, який загинув (помер) або пропав безвісти під час проходження військової служби;
 • особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії та ІІ категорії – ліквідатори;
 • діти-інваліди Чорнобильської катастрофи;
 • діти з багатодітної сім’ї.
 • Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 № 116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016 — 2018 роки»(із змінами та доповненнями) право безоплатного проїзду надано громадянам України, місце проживання яких зареєстроване у місті Києві, та особам, взятим у місті Києві на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, які не мають права на безоплатний проїзд згідно з законодавством України та належать до таких категорій:

  в Київському метрополітені :

  — пенсіонерам;
  — інвалідам III групи;
  — учасникам війни;
  — членам сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни;
  — особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
  — особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
  — батькам багатодітної сім’ї;
  — особам, які не мають права на пенсію в розумінні Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»
  до 01 квітня 2017 року право безоплатного проїзду зазначеним категоріям громадян надається на підставі посвідчення, або «Картки киянина», з 01 квітня 2017 року — виключно на підставі «Картки киянина»
  — непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за інвалідом I групи, дитиною-інвалідом або за престарілим, який досяг 80-річного віку
  до 01 квітня 2017 року — на підставі довідки про отримання компенсаційної виплати або про отримання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, що видаються управліннями праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій, та документа, який посвідчує особу, або «Картки киянина», з 01 квітня 2017 року — виключно на підставі «Картки киянина»
  — учням (вихованцям) загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання — на підставі учнівського квитка.

  у наземному пасажирському транспорті загального користування, який працює у звичайному режимі руху:

  — особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, які не є пенсіонерами за віком;
  — особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, які не є пенсіонерами за віком;
  — учасникам війни, які не є пенсіонерами за віком;
  — членам сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, які не є пенсіонерами за віком;
  — батькам багатодітної сім’ї
  до 01 січня 2017 року право безоплатного проїзду зазначеним категоріям громадян надається на підставі посвідчення, а з 01 квітня 2017 року — виключно на підставі «Картки киянина»
  — непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за інвалідом I групи, дитиною-інвалідом або за престарілим, який досяг 80-річного віку
  до 01 січня 2017 року — на підставі довідки про отримання компенсаційної виплати або про отримання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, що видаються управліннями праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій, та документа, який посвідчує особу, або «Картки киянина», з 01 квітня 2017 року — виключно на підставі «Картки киянина»
  — учням (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання – на підставі учнівського квитка.

  old.kyivcity.gov.ua