Помилка в 1дф штраф

Виправлення помилки, що не призвела до заниження суми податку, у звіті 1дф. Чи законний штраф?

Внутрішній аудитор. Консультант з питань податкового та бухгалтерського обліку. Буду радий вашим питанням у коментарях до моїх статей.

У Податковому кодексі є такий собі пункт 119.2, який встановлює відповідальність податкових агентів за порушення правил подання до податкової служби податкового розрахунку за формою 1дф. Вказаний пункт головного податкового документа країни встановлює відповідальність не тільки за неподання або несвоєчасне подання до податкової служби податкового розрахунку за формою 1дф, але і за його подання з недостовірними відомостями.

Мабуть більшість бухгалтерів у своїй практиці стикалися з ситуацією, коли у звіті 1дф була допущена зовсім маленька помилка, яка не призвела до заниження суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету. Для виправлення помилки доводиться подавати уточнюючий розрахунок, який не змінює суму податку до сплати, а всього лише виправляє деяку інформацію. Чи застосовується в цьому випадку штраф, передбачений пунктом 119.2 Податкового кодексу? Адже виходить, що у податковому розрахунку, який уточнюється, були вказані недостовірні відомості.

Відповідь на це питання не є однозначною, адже у сфері податкового законодавства, як відомо, є дві позиції – позиція податкової служби та позиція судових органів.

Які помилки у звіті 1дф не призводять до заниження суми ПДФО до сплати?

Якщо говорити загальними фразами, то будь яка помилка, яка не стосується заниження показників у графах 3, 3а, 4 та 4а, не призводить до заниження суми податку на доходи фізичних осіб до сплати до бюджету. Найбільш поширені помилки приблизно наступні:

 1. помилка в ІПН працівника;
 2. неправильна ознака доходу;
 3. відсутність дати прийняття на роботу або дати звільнення;
 4. неправильна ознака податкової соціальної пільги;
 5. завищення показників граф 3, 3а, 4 або 4а, внаслідок чого ПДФО був фактично переплачений;
 6. інші помилки, які не стосуються основної таблиці звіту (кількість фізичних осіб, реквізити підприємства, номер порції, тощо).

З практики можна сказати, що найчастіше бухгалтери помиляються при зазначенні ознаки доходу (що цілком зрозуміло при тому, що цих ознак близько 80). Також бухгалтери дуже часто просто забувають вказувати дату звільнення працівника з роботи.

Чи застосовується штраф за помилки, що не призвели до заниження суми ПДФО до сплати? Податкова служба

Позиція податкової служби з цього питання цілком передбачувана – до податкового агента застосовується штраф за помилки у податковому розрахунку 1дф, які не призвели до заниження суми ПДФО до бюджету. Зокрема, відповідь на аналогічне питання розміщена у Єдиній базі податкових знань на офіційному сайті ДПСУ. Текст відповіді ви можете почитати на форумі за цим посиланням.

Головний аргумент податкової служби дуже сильний, адже він прописаний у самому пункті 119.2 Податкового кодексу, який передбачає відповідальність за подання форми 1дф з недостовірними відомостями або з помилками. У цій статті не було б про що писати, якби не нижченаведене рішення суду, в якому наведені досить цікаві аргументи.

Чи застосовується штраф за помилки у формі 1дф? Рішення суду

Постанова Донецького апеляційного адміністративного суду від 02 жовтня 2012 року по справі №2а/0570/7793/2012. Текст Постанови читаємо на цій сторінці форуму.

Відповідач – податкова служба . Після отримання від платника податків уточнюючих розрахунків до податкового звіту за формою 1дф за 3 та 4 квартали 2011 року (за результатами уточнення, суми ПДФО до сплати залишилися незмінними), податковою службою було проведено камеральну перевірку за результатами якої винесено податкове повідомлення – рішення про застосування штрафних санкцій передбачених пунктом 119.2 ПКУ.

Позивач – підприємство . Право на надання уточнюючих розрахунків надано платникам податків пунктом 50.1 Податкового кодексу. За результатами виправлення бюджет не зазнав втрат, про що зазначено також і в акті перевірки.

Рішення суду . Текст рішення можна почитати за посиланням вище, тому тут не буду наводити цитати. Наведу лише основні, на мою суб’єктивну думку, тези:

Платник податків надав уточнюючі розрахунки самостійно, тобто до проведення перевірки податковою службою.

Згідно пункту 50.1 ПКУ, платник податків зобов’язаний виправити самостійно виявлені помилки у декларації шляхом надання уточнюючого розрахунку або виправлення помилки у поточній декларації.

З аналізу норми статті 109 Податкового кодексу вбачається що податкове правопорушення це діяння яке посягає на важливі для держави суспільні відносини, порушення яких є шкідливим як для держави так і суспільства.

Оскільки, позивачем було своєчасно подано до податкового органу відповідну звітність, самостійно усунуто виявлені помилки, крім того, згідно з висновком податкового органу, бюджет не зазнав втрат, колегія суддів вважає необґрунтованим та недоведеним висновок податкового органу про порушення позивачем вимог податкового законодавства.

Також цікаво те, що суд першої інстанції став на сторону податкової служби.

Висновок. Чи законний штраф за помилки у формі 1дф?

Проаналізувавши це дійсно цікаве судове рішення я можу сказати наступне:

Помилки у звіті 1дф, що не призвели до заниження суми ПДФО до сплати до бюджету – це дійсно порушення податкового законодавства.

Податкова служба не має права застосовувати штраф, передбачений пунктом 119.2 ПКУ, за результатами самостійного виправлення помилок платником податків у звіті 1дф за допомогою уточнюючих розрахунків.

Податкова служба має право застосовувати цей штраф за результатами документальної перевірки, тобто в результаті виявлення цього порушення в ході перевірки.

Звичайно, слід звернути увагу, що податкові інспектори не сильно прислуховуються до судових рішень. Більш суттєвою для них є офіційна позиція головного податкового відомства, яка свідчить не на користь платників податків, які помиляються у звіті за формою 1дф.

byhgalter.com

БУХГАЛТЕР ДЛЯ СПД — ФЛП

тел: 097-00-89-075

Навигация по записям

Штрафы по 1ДФ: небольшая подборка по наиболее распространенным ситуациям

В связи с многочисленными вопросами относительно штрафных санкций за неправильное заполнение налогового расчету сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц по форме 1 ДФ, мы сделали небольшую подборку.

 • согласно п. 119.2 НКУ если недостоверные сведения или ошибки в налоговом расчете сумм дохода по форме 1 ДФ привели к уменьшению и / или увеличения налоговых обязательств налогоплательщика и / или изменения налогоплательщика — то в этому случае накладывается штраф в размере 510 грн., а за те же самые действия, совершенные повторно в течении года штраф будет уже 1020 грн. Отсюда следует, что е сли ошибки в 1ДФ не привели к уменьшению/увеличению налоговых обязательств то штрафные санкции не предусмотрены.
 • Вот выдержка из НКУ:

  119.2. Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку —

  тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.

  Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, —

  тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.

  Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги) виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу та були виправлені відповідно до вимог статті 50цього Кодексу.

 • При подаче уточняющего налогового расчета 1 ДФ, в котором добавляются строки относительно выплаченных доходов, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода, и это не приводит к уменьшению и / или увеличения налоговых обязательств налогоплательщика, и не происходит изменение плательщика, то есть номер учетной карточки плательщика — получателя дохода правильный, штрафные санкции к такому налоговому агенту не применяются.

Згідно з п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.
Відповідно до п. 119.2 ст. 119 ПКУ неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку — тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, —
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.
Передбачені п. 119.2 ст. 119 ПКУ штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 ПКУ та були виправлені відповідно до вимог ст. 50 ПКУ.
Разом із тим у відповідності до ст. 163 об’єктом оподаткування резидента є – загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх надходження в Україні, які остаточно оподатковуються під час під час їх нарахування (виплати, надання); іноземні доходи-доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.
Об’єктом оподаткування нерезидента є — загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).
Доходи, що підлягають оподаткуванню визначені у п. 164.2 ст. 164 ПКУ.
При цьому відповідно до п. 179.1 ст. 179 ПКУ платники податку зобов’язані подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) відповідно до ПКУ, зокрема, якщо особа не є податковим агентом, але у відповідності до ст. 176 ПКУ зобов’язаний надати інформацію про нараховані доходи фізичній особі.
Таким чином, у разі якщо під час подання уточнюючого податкового розрахунку за ф. 1ДФ додаються рядки стосовно виплачених доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, що не призводить до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку, по яких відсутній обов’язок у фізичної особи щодо подання річної декларації, та не відбувається зміна платника, тобто номер облікової картки платника – отримувача доходу вказано вірно, то штрафні (фінансові) санкції до такого податкового агента не застосовуються. ЗІР, категорія 103.26

 • Если же Вы подали уточняющие налоговые расчеты по ф. 1ДФ (неважно, одного или нескольких одновременно) с целью исправления ошибок, которые привели к уменьшению и / или увеличения налоговых обязательств налогоплательщика -тогда применяется один штраф в размере 510 грн.
  Если в течение года после наложения штрафа налогоплательщик подает повторно уточняющий налоговый расчет по ф. 1ДФ, то к такому налогоплательщику уже применяется штраф в размере 1020 грн.
 • Згідно із п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
  Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.
  Відповідно до п. 119.2 ст. 119 ПКУ неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку —
  тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.
  Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, —
  тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.
  Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 ПКУ та були виправлені відповідно до вимог ст. 50 ПКУ.
  Пунктом 169.4 ст. 169 ПКУ визначено порядок перерахунку податку, перерахунку та обмеження податкової соціальної пільги.
  Згідно із ст. 253 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV із змінами та доповненнями перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.
  Враховуючи викладене вище, у разі подання уточнюючих податкових розрахунків за ф. 1ДФ (одного чи декількох одночасно) з метою виправлення помилок, які призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку, при цьому не пов’язані з виконанням податковим агентом п. 169.4 ст. 169 ПКУ, до платника податків застосовується штраф у розмірі 510 грн.
  Якщо протягом року після накладання штрафу платник податків подає повторно уточнюючий податковий розрахунок за ф. 1ДФ, то до такого платника податків застосовується штраф у розмірі 1020 грн. ЗІР, категорія 103.26

  • Аналогично применяются штрафные санкции в случае подачи двух или больше налоговых расчетов 1ДФ, которые не были своевременно поданы: в таком случае используется штраф 510 грн, в случае повторной подачи пропущенных отчетов 1ДФ в течении года накладывается штраф 1020 грн.
  • Відповідно до п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку – тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.
   Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення – тягнуть за собою накладенняштрафу у розмірі 1020 гривень.
   Згідно із ст. 253 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV із змінами та доповненнями перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.
   Враховуючи викладене вище, до податкового агента, який одночасно подає два або більше податкових розрахунків за ф. 1ДФ, які не були своєчасно подані, застосовується штраф у розмірі
   510 грн.
   Якщо протягом року після накладання штрафу платник подає одночасно два або більше податкових розрахунків за ф. 1 ДФ, з порушенням термінів подання, то до такого платника податків застосовується штраф у розмірі 1020 гривень. ЗІР, категорія 103.26

   Согласно п. 116.1 ст. 116 НКУ в случае применения контролирующими органами к налогоплательщику штрафных санкций за совершение налогового правонарушения, такому налогоплательщику направляются/вручаются налоговые уведомления-решения.
   Согласно п. 2.2 раздела ІІ Порядка направления органами государственной налоговой службы налоговых уведомлений-решений налогоплательщикам, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 28.11.2012 № 1236 (далее — Порядок), налоговое уведомление-решение составляется по форме согласно приложению 2 (форма «Р») к Порядку.

   accountant.od.ua

   Форма № 1ДФ: виправлення помилок

   Цілком зрозумілим є небажання бухгалтерів виправляти помилки у формі № 1ДФ. Бо за це обов’язково оштрафують. Та іноді штрафів можна уникнути. Тож про випадки такого уникнення, а також про те, коли штрафів аж ніяк не позбутися, — тут і зараз

   Укотре наголосимо: за подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками форми № 1ДФ підприємству загрожують штрафи від податківців. Та щоб були підстави для їх застосування, такі недостовірні відомості або помилки у зазначеному звіті мають призвести до зміни податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку (п. 119.2 Податкового кодексу України; ПК). Як бачимо, безперечною умовою для застосування штрафів є вплив помилки на зміну розміру податкових зобов’язань або платника податку. Тож коли помилка не стосуватиметься суми податку чи даних платника податку, про штрафи можна забути. Варто не згадувати про них і тоді, коли недостовірні відомості або помилки виникли у зв’язку з проведенням річного перерахунку та були виправлені відповідно до вимог статті 50 ПК.

   Ще один випадок незастосування штрафів — коли помилки виправляються до закінчення граничного строку подання форми № 1ДФ (п. 50.1 ПК).

   Якщо порушення вчинено вперше, то сума штрафу становитиме 510 грн. За другий і наступні проступки протягом року доведеться платити 1020 грн.

   Далі відповімо на конкретні запитання з приводу застосування штрафів.

   Підприємство у формі № 1ДФ за І квартал 2015 року неправильно зазначило суму нецільової матеріальної допомоги (у розмірі 1000 грн.) працівника. Чи застосують штрафи до підприємства?

   У такому разі підприємство може сміливо подавати уточнюючий розрахунок, не боячись штрафних санкцій. Бо пункт 119.2 ПК передбачає застосування штрафів, якщо помилка призвела до зміни суми податку.

   Відповідно до підпункту 170.7.3 ПК нецільова матеріальна допомога, отримана протягом звітного року у розмірі, що сукупно не перевищує 1710 грн. (для 2015 року), не включається до оподатковуваного доходу. Тому в цьому випадку у формі № 1ДФ змінюється лише сума заробітку, отже, штрафів за подання уточнюючого розрахунку не буде.

   Підприємство у формі № 1ДФ за ІІІ квартал 2014 року не зазначило суму матеріальної благодійної допомоги на лікування непрацівника підприємства. Чи будуть штрафні санкції за подання уточнюючого розрахунку?

   У цьому випадку, на відміну від попереднього, підприємство має сплатити штраф у сумі 510 грн. Пояснимо чому.

   Благодійну допомогу на лікування непрацівнику оподатковують ПДФО на загальних підставах. Від оподаткування звільнено лише благодійну допомогу працівникові підприємства (пп. 165.1.19 ПК).

   Отже, невідображення суми оподатковуваної благодійної допомоги автоматично призвело до заниження суми ПДФО у формі № 1ДФ. Відповідно, підприємство за подання уточнюючого розрахунку має сплатити штраф.

   У формі № 1ДФ підприємство не зазначило дати звільнення з роботи працівника. Чи будуть штрафні санкції при поданні уточнюючого розрахунку?

   На наше переконання, штрафів не має бути. Адже така помилка не призвела до зміни платника податку. Зміна даних про платника податку може статися через помилку у графі 2 розділу І форми № 1ДФ. Наприклад, неправильно зазначений податковий номер чи паспортні дані платника податку або взагалі відображення виплати не тій особі точно призведуть до штрафу у розмірі 510 грн. А незазначення дати прийняття на роботу чи звільнення з роботи працівника не змінює платника податку. Відповідно, такі помилки не мають призвести до штрафів.

   У формі № 1ДФ за І квартал 2015 року підприємство відобразило дохід працівника від безкоштовного проживання за ознакою доходу 127 замість 126. Чи очікувати на штрафні санкції від податківців за подання уточнюючого розрахунку?

   Неправильне зазначення ознаки доходу не призводить ані до перекручення суми податкового зобов’язання з ПДФО, ані до зміни платника податку. Тому відповідь на це питання однозначна — при неправильному зазначенні ознаки доходу штрафів не застосовують.

   Нагадаємо, що для виправлення цієї помилки в уточнюючому розрахунку потрібно вилучити рядок із неправильною ознакою доходу. Для цього у графі 9 розділу І форми № 1ДФ слід зазначити «1». А правильні дані, включаючи ознаку доходу, заповнюємо в іншому рядку, проставляючи у графі 9 «0» (п. 4.4 розд. IV Порядку заповнен­ня та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4).

   Підприємство подає три уточнюючі розрахунки (за І, ІІ та ІІІ квартал 2014 року), в яких змінюється сума ПДФО. Податківці наполягають на сплаті штрафу за кожен такий розрахунок. Чи правомірні дії податківців?

   Як це не прикро констатувати, але фахівці ДФС діють поза правовим полем. Пояснимо чому.

   Пункт 119.2 ПК установлює штраф за подання з недостовірними відомостями звітності або помилками форми № 1ДФ. Як бачимо, ця норма не конкретизує, чи штрафуватимуть за подання окремого уточнюючого розрахунку. Саме факт подання уточнення буде свідчити про «подання з недостовірними відомостями». Причому байдуже, скільки уточнюючих розрахунків подають одночасно. Тому якщо підприємство одночасно подаватиме кілька уточнюючих розрахунків, то штраф становитиме 510 грн.

   У такому випадку перед поданням уточнюючих розрахунків радимо провести «ревізію» вже поданих форм за інші періоди. У разі виявлення помилок і в них можна подати їх одночасно та зекономити на штрафах. Бо якщо спочатку уточнити показники стосовно вже виявлених помилок, а потім подавати протягом року інші уточнюючі розрахунки, — за останні штраф становитиме вже 1020 грн.

   www.golovbukh.ua

   Исправление ошибок и штрафы при заполнении формы № 1-ДФ

   23.11.2016 1774 0 0

   Предприниматели, юридические и самозанятые лица, которые начисляют или выплачивают доход физическим лицам, являются налоговыми агентами. Они обязаны начислить, удержать и уплатить в бюджет НДФЛ от имени и за счёт физлица с выплаченных ему доходов, а также подать отчётность по этому налогу.

   Такой отчётностью является Налоговый расчёт сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога.

   Расчёт подаётся, если в течение отчётного периода начисляли доходы, независимо от того, выплачивались ли они.

   Если у налогового агента нет наёмных лиц, доход в отчётном квартале в пользу физлиц он не начислял и не выплачивал, налоговый расчёт не подают.

   Исправление ошибок

   Если срок подачи отчёта не истёк, то для исправления ошибок формируется расчёт с пометкой «Звітний новий».

   Чтобы исправить ошибку после окончания срока подачи отчётности, подают форму № 1ДФ с пометкой «Уточнюючий». Такой отчёт подаётся как за прошедший, так и за ранее минувшие периоды.

   Ошибки в разделе I (в РНУКПН, суммах начисленного/выплаченного дохода и НДФЛ, признаках доходов, дат приёма/увольнения, признаках НСЛ) исправляют при помощи признаков из графы 9:

   «0» — для включения правильной строки;

   «1» — для исключения неправильного строки.

   Для исправления ошибок, допущенных в разделе II, которые касаются сумм начисленного/выплаченного дохода в виде процентов, выигрышей (призов) в лотерею и дохода, с которого удерживается военный сбор, используют строки со словом «виключення». Например, чтобы исключить ошибочную строку из поданной раньше формы № 1ДФ, которая уточняется, в строку «Військовий збір — виключення» переносят неправильные данные, а в строку «Військовий збір» записывают правильные.

   Штрафы

   За то, что расчёт по форме № 1ДФ не представлен, подан несвоевременно, не в полном объёме, с недостоверными данными или ошибками, если они привели к уменьшению, увеличению налоговых обязательств налогоплательщика, изменению налогоплательщика, предусмотрен штраф в размере 510 гривен. Те же нарушения на протяжении года, в котором был применён штраф, влекут за собой штраф уже в размере 1020 гривен.

   Кроме того, за нарушение порядка удержания и перечисления НДФЛ при выплате физлицу доходов и представления сведений о выплаченных доходах налагают штраф на должностных лиц предприятий и на предпринимателей — от 34 до 51 гривны. При повторном нарушении в течение года, за которое уже применялась админответственность, — от 51 до 85 гривен.

   Если после представления формы № 1ДФ за отчётный период подают расчёт «Звітний новий» до окончания срока его подачи с исправлениями за этот же отчётный период или подают в следующих налоговых периодах «Уточнюючий» отчёт из-за того, что проводили перерасчёт НДФЛ, то штрафы по п. 50.1 ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ не применяются.

   uteka.ua

   Особливості коригування розділу І форми № 1ДФ

   Зазвичай податковий агент робить помилки під час заповнення табличної частини форми № 1ДФ щодо:

   – податкового номера платника податків;

   – суми нарахованого й виплаченого доходу;

   – суми утриманого й перерахованого ПДФО;

   – інформації про прийняття або звільнення платника податків;

   – ознаки податкової соціальної пільги.

   Такі помилки є недостовірними відомостями й потребують проведення коригування. Заповнення й проведення коригувань у формі № 1ДФ здійснюють відповідно до Порядку № 4.

   Порядок проведення коригувань

   Проведення коригувань реквізитів форми № 1ДФ здійснюють відповідно до розд. IV Порядку № 4 на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, які виявив контролюючий орган (п. 4.1 розд. IV Порядку № 4).

   Виправлення помилок проводять шляхом подання:

  • звітного новогоподаткового розрахунку за формою № 1ДФ, який подають до закінчення строкуподання звітного розрахунку;
  • уточнюючогоподаткового розрахунку за формою № 1ДФ, який подають після закінчення строкуподання звітного розрахунку (як за звітний, так і за попередні періоди).
  • При цьому заповнення звітної нової й уточнюючої форми № 1ДФ є однаковим. Звітну нову й уточнюючу форми № 1ДФ подають на підставі інформації з попередньо поданої форми, вони містять інформаціюлише за рядками й реквізитами, які уточнюються (див. роз’яснення з розділу 103.25 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ). Коригування показників розд. I форми № 1ДФ проводять за правилами, установленими п. 4.4 розд. IV Порядку № 4:

  • – для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації слід повторити всі графи такого рядка й у графі 9 указати “1” (рядок буде вилучено зі звіту, що уточнюється);
  • – для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи, а в графі 9 указати “0” (рядок буде введено до звіту);
  • – для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно вилучити помилкову інформацію (повторити графи помилкового рядка й у графі 9 указати “1”), а потім увести правильну інформацію (заповнити правильно всі графи рядка, а в графі 9 указати “0”). Тобто потрібно повністю заповнити 2 рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий – вносить правильну інформацію.
  • Під час подання уточнюючого податкового розрахунку за формою № 1ДФ та заповнення рядків для вилучення одного помилкового рядка з попередньо поданої інформації й уведення нового або пропущеного рядка підсумковий рядок по графах 3а, 3, 4а і 4 не заповнюють (див. роз’яснення з розділу 103.25 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ).

   Разом зі звітним новим й уточнюючим податковими розрахунками платник податків має право подати до контролюючого органу пояснення проведених виправлень.

   Умова:

   Податковий агент виявив помилку в номері облікової картки платника – отримувача доходу за ЦПД після закінчення строку подання форми № 1ДФ за II квартал 2017 р., у зв’язку з чим подав уточнюючу форму № 1ДФ.

   Рішення:

   У цьому випадку необхідно вилучити рядок із неправильним номером облікової картки й увести новий рядок із правильним номером (див. фрагмент форми № 1ДФ).

   Фрагмент форми № 1ДФ

   А якщо скористатися сервісом REPORT від ЛІГА:ЗАКОН, усе вийде швидко й легко, ваш уточнюючий звітформи № 1ДФ матиме такий вигляд:

   Надійний сервіс для підготовки та подання звітності REPORT від ЛІГА:ЗАКОН – без встановлення й оновлень, з актуальними формами та підказками. Допомагає просто й швидко формувати та подавати звіти, реєструвати податкові накладні. Персональний консультант допоможе працювати в сервісі. Діє одна ліцензія для п’яти підприємств, працює 24/7.

   Штрафні санкції

   Неподання, подання з порушенням установлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податків та/або до зміни платника податків, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 грн (п. 119.2 ПКУ).
   Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн.
   У разі якщо під час подання уточнюючої форми № 1ДФ додаються рядки щодо виплачених доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, що не призводить до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку, за якими відсутній обов’язок у фізичної особи щодо подання річної декларації, та не відбувається зміна платника (тобто номер облікової картки платника – отримувача доходу вказано правильно), то штрафні (фінансові) санкції до такого податкового агента не застосовують (див. роз’яснення з розділу 103.26 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ).
   Якщо в уточнюючому розрахунку вилучають помилкову інформацію щодо нарахованого доходу на користь однієї фізичної особи й уводять інформацію щодо іншої фізичної особи, при цьому сума нарахованого та виплаченого доходу не змінюється, тобто вносяться зміни до номера облікової картки платника податку, то до такого податкового агента застосовують відповідальність, передбачену п. 119.2 ПКУ, у вигляді штрафу в розмірі 510 грн (1020 грн, якщо штраф за таке порушення вже накладався протягом року) (див. роз’яснення з розділу 103.26 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ).
   Нагадаємо, що п. 50.1 ПКУ також установлено, що платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний:
   – або надіслати уточнюючий розрахунок і до його подання сплатити суму недоплати й штраф у розмірі 3 % від такої суми;
   – або відобразити суму недоплати у складі декларації, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу в розмірі 5 % від такої суми.

   Однак, якщо після подання декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період або подає в наступних податкових періодах уточнюючу декларацію в результаті виконання вимог п. 169.4 ПКУ (проведення перерахунку ПДФО), то зазначені штрафи не застосовують (див. роз’яснення з розділу 103.26 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ).

   ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ
   1. ПКУ – Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
   2. Порядок № 4 – Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4.

   Автор

   Олена Ткаченко
   консультант з питань обліку та оподаткування

   report.ligazakon.net