Що таке закон 9 клас

Що таке закон 9 клас

1. Закони та підзаконні акти.
У своєму житті ви, напевно, не один раз чули слово закон. У виступах політиків звучить: «Закон має бути однаковим для всіх». Міліціонер у детективному фільмі звертається до порушника: «Ви порушили закон».

Як ви розумієте цей термін? Пригадайте, які закони вам відомі з курсу історії.

Закон — це один із видів відомих нам правил. Закон — документ, нормативний акт, який має вищу юридичну силу, приймається законодавчим органом держави в особливому порядку.

Спробуємо визначити його ознаки. Насамперед закон — це письмовий документ. Він може прийматися тільки спеціальним органом держави, який має назву законодавчого органу (в Україні це Верховна Рада України), або ж загальнонародним голосуванням (його називають референдумом). Третя ознака закону — те, що він приймається в особливому порядку. Дотримання цього порядку обов’язкове, відхилення від нього може потягнути за собою нечинність закону. Ще одна ознака закону — його вища юридична сила, він «сильніший», аніж інші правила, інші правові акти, про які йтиметься нижче.

Важливо й те, що закон установлює правила, обов’язкові для всіх, хто перебуває на території держави, яка його прийняла. Закону України повинні дотримуватися й громадяни нашої держави, й іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території нашої країни. Якщо ж особа порушує закон, її чекає притягнення до юридичної відповідальності.

До законів належать: Конституція Основний Закон держави, що має найвищу юридичну силу, кодекси нормативні акти, які регулюють велику кількість відносин у певній сфері (в Україні, наприклад, діють кримінальний, цивільний, сімейний, земельний і чимало інших кодексів).

Які питання, на ваш погляд, повинні регулюватися законами?

Чи може Верховна Рада України прийняти закони, які регулюватимуть усі важливі відносини в державі?
Чи потрібно приймати закон про відкриття новою маршруту автобуса, будівництво нового будинку в селі чи місті, про порядок проведення випускних екзаменів дев’ятикласників?

У будь-якій країні існують питання, які вимагають правового врегулювання, але в той же час не потребують прийняття зако¬ти. Для їх урегулювання існують підзаконні нормативно-правові акти

У нашій державі до них відносять Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази міністерств, рішення органів місцевого самоврядування — сільських, селищних, міських, районних та обласних рад, акти місцевих органів державної виконавчої влади — розпорядження районних та обласних державних адміністрацій. Підзаконні нормативно-правові акти приймають державні органи, ці акти обов’язково повинні відповідати законам і забезпечувати їх виконання.

Нормативні акти, які приймає держава, повинні відповідати один одному, але, крім того, передбачена певна «драбина» їх юридичної сили. Так, Конституція України має найвищу юридичну силу, будь-який закон переважає інші нормативні акти, крім Конституції, тощо.

У багатьох країнах після зведення нового будинку чи мікрорайону будівельники не поспішають асфальтувати пішохідні доріжки. Новосели протоптують стежки по газонах, визначаючи найдоцільніше розташування доріжок. І лише після цього укладають покриття. Так само і закони та інші нормативно-правові акти часто закріплюють норми, які раніше були встановлені, запроваджені іншими правилами. Норму моралі про необхідність підтримки людей похилого віку нині закріплено в законодавстві, також законом закріплено традиційне право бабусі та дідуся зустрічатися та спілкуватися зі своїми онуками.

Обговоріть і запропонуйте нормативно-правові акти, які, на вашу думку, доцільно було б прийняти в нашій державі.

2. Як створюються закони.
Створення закону має пройти спеціальну процедуру — ми згадували, що особливий порядок прийняття закону є однією з його ознак. Ознайомимося із цією процедурою.

Процедуру розроблення і прийняття законів називають законодавчим процесом, який має кілька етапів. Порядок прийняття законів України визначає Конституція України.

Прочитайте ст. 91, 93, 94 Конституції України та визначте і тадії законодавчого процесу.


Конституція України
Стаття 91. Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу (. ).
Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутам України та Кабінету Міністрів України.

Стаття 94. Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України.
Президент України протягом п’ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.

У разі, якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.

Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України зобов’язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі, якщо Президент України не підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради України і опубліковується за його підписом.

Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.

Основні стадії законодавчого процесу
І. Законодавча ініціатива

Референдум — це спосіб прийняття громадянами України законів, інших рішень з важливих питань загальнодержавного і місцевого значення шляхом голосування.

Відеосюжет на тему: «Прийняття Закону України «Про вищу освіту».

Кодекс — нормативно-правовий акт, який забезпечує детальне правове регулювання певної сфери суспільних відносин і має структурний розподіл на частини, розділи, підрозділи, статті, що певною мірою відображають зміст тієї чи іншої галузі права.

Підзаконні акти

Законодавчий процес — це встановлений порядок діяльності спеціально уповноважених державних органів з приводу створення, зміни або скасування законів.

Право законодавчої ініціативи мають Президент України, народні депутати України, Кабінет Міністрів України. Лише за їхнім поданням законопроект може бути офіційно запропонований для розгляду у Верховній Раді України.

Якщо під час повторного розгляду законопроект буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України зобов’язаний підписати та офіційно оприлюднити закон протягом десяти днів. У разі, якщо Президент України не підписав закон, цей закон невідкладно офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради України і опубліковується за його підписом. Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення.

Відеосюжет на тему: «Законопроект про нагляд над фінгрупами».

Список використаних джерел

Над уроком працювали

Державний Прапор України над куполом Верховної Ради.

Закони приймаються в особливому порядку. Дотримання цього порядку обов’язкове, оскільки відхилення від нього може потягнути за собою неправомірність та нелегітимність закону. Ще одна ознака закону — його вища юридична сила, він має більшу юридичну силу ніж інші правила та правові акти.

Законами України встановлюються правила, які є обов’язковими для виконання. Дотримуватись їх повинні громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають на території нашої країни. Порушення закону призводить до юридичної відповідальності.

Конституція — основний державний документ (закон), який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих, судових органів влади, виборчу систему, права й обов’язки держави, суспільства та громадян.

Відеосюжет на тему: «Нові закони про дошкільну освіту».

Підзаконний нормативно-правовий акт — акт, який видається відповідно до закону, на підставі закону, для конкретизації законодавчих розпоряджень та їх трактування або встановлення первинних норм.

У будь-якій країні світу існують питання, що вимагають правового врегулювання, проте не потребують прийняття законів. Вирішення цих питань можливе за допомогою підзаконних нормативно-правових актів.

В нашій державі до них відносять Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази міністерств, розпорядження обласних та районних державних адміністрацій, розпорядження міських рад, розпорядження селищних та сільських рад, акти місцевих органів державної виконавчої влади.

Як приймаються закони

Процедуру розроблення та прийняття законів називають законодавчим процесом. Порядок прийняття законів України визначає Конституція України.

Законодавча ініціатива — пропозиції щодо прийняття нового закону або внесення змін до діючого закону.

Адміністрація Президента України.

Кабінет Міністрів України.

На першому етапі законодавчого процесу законопроект опрацьовують у відповідному комітеті Верховної Ради України. Після цього на першому читанні народні депутати обговорюють законопроект та вносять свої пропозиції. У разі згоди з основними положеннями проекту закону проводиться голосування. Якщо законопроект підтримала більшість народних депутатів він направляється на доопрацювання та підготовку для другого читання. Під час другого читання на пленарному засіданні Верховної Ради України законопроект обговорюється постатейно. Тобто депутати визначаються щодо запропонованих змін та доповнень до кожної статті законопроекту. Після чого відбувається голосування за кожну поправку та статтю в цілому. Законопроект вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість від конституційного складу народних депутатів, тобто не менше ніж 226 депутатів.

Конституційний склад народних депутатів Верховної Ради України450 депутатів.

Прийняття законів в Верховній Раді України.

В разі повернення Президентом України закону до Верховної Ради України для повторного розгляду, законопроект передається до профільного парламентського комітету. Кожен з народних депутатів має право подати свої пропозиції щодо змін в проекті закону, доповнень до нього та уточнень. Усі внесені пропозиції обговорюються членами комітету.

Нормативно-правові акти публікуються в офіційних виданнях «Голос України», «Відомості Верховної Ради України», «Вісник Конституційного Суду України» та в інших офіційних друкованих виданнях. Тексти законів, указів, постанов, рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування можна віднайти на сторінках інтернет-сайтів цих установ.

Перевірка знань

1. Що таке закон?
2. Якими державними установами приймаються закони?
3. Назвіть основні моменти процесу прийняття законів.
4. Що таке нормативні акти? Яка їхня функція в правовій системі?
5. Що таке законодавча ініціатива? Хто має право на законодавчу ініціативу?

1. Наровлянський О.Д. Правознавство. Підручник для 9 класу.
2. Пометун О.І. Ремех Т.О. Правознавство (практичний курс). Підручник для 9 класу.
3. www.rada.gov.ua
4. www.kmu.gov.ua
5. Конспект уроку на тему „Виборча система України” вчителя Поляк О.М.

Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

edufuture.biz

Формування системних знань учнів про закони, кодекси, нормативно-правові акти, прийняття законів.

Право та закони являються відображенням соціальних норм суспільства. Зміст права та законів формується з розвитком суспільства. Для прийняття законів в кожній країні світу існує спеціальний законодавчий орган. В Україні процес прийняття законів відбувається в Верховній Раді України.

Закон — це офіційний письмовий документ, що містить норми права і приймається законодавчим органом держави чи референдумом.

Прийняття законів також можливе шляхом проведення референдуму. Проте такий спосіб застосовують у виняткових випадках.

Сесійна зала Верховної Ради України.

Закони або інші рішення, що прийняті на референдумі, мають вищу юридичну силу по відношенню до законодавчих актів Верховної Ради України, Верховної Ради Республіки Крим, нормативних актів Президента України, Кабінету Міністрів України, вищих виконавчих і розпорядчих органів державної влади Республіки Крим, підзаконних актів міністерств і відомств України та Республіки Крим, рішень місцевих Рад народних депутатів.

До законів України належать: Конституція України, Кодекси України, нормативно-правові акти.

Законодавчий процес має декілька етапів. Робота над новим законом розпочинається із законодавчої ініціативи — пропозиції його прийняти або внести зміни до діючого закону, що виходить від осіб чи установ, яким надано таке право.

Згідно Конституції нашої держави, Президент України протягом п’ятнадцяти днів після отримання закону повинен підписати та офіційно оприлюднити закон або повернути його зі своїми пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду. Якщо ж Президент України протягом встановленого строку не повертає закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим.

Відеосюжет на тему: «Закон України про банкрутство».

Як і де знайти правовий документ

Стократюк С.В.
Поляк О.М.