Закон про ринок природного газу 2018

Оглавление:

О внесении изменений в Закон Украины «О рынке природного газа» (относительно усиления конкуренции на рынке поставки природного газа)

вноситься народними депутатами України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу» (щодо посилення конкуренції на ринку постачання природного газу)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України «Про ринок природного газу» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 27, ст. 234; 2016 р., N 44, ст. 749) такі зміни:

в абзаці другому частини першої статті 12 слово «типового» замінити словом «примірного»;

доповнити статтю частиною 2 1 такого змісту:

«2 1 . Постачальники мають право на отримання послуг з транспортування, розподілу та зберігання (закачування, відбору) природного газу, а також послуг установки LNG згідно з умовами укладених договорів та законодавством.»;

2) частину другу статті 14 викласти у такій редакції:

«2. Процедура зміни постачальника за ініціативою споживача повинна бути завершена в термін не більше трьох тижнів з дня повідомлення таким споживачем діючого постачальника про намір змінити постачальника.

Повідомлення про намір змінити постачальника може надаватися споживачем у письмовій формі особисто, через уповноважену особу, поштовим відправленням, а також в електронній формі через портал електронних сервісів діючого постачальника у порядку, визначеному Регулятором.

Таке повідомлення надається діючому постачальнику завчасно, однак не пізніше ніж за 21 день до настання дати, з якої постачання природного газу буде здійснювати новий постачальник.

Договір постачання природного газу з новим постачальником набирає чинності з моменту його укладання.

Наявність заборгованості споживача перед діючим постачальником та/або судового спору між сторонами договору постачання природного газу не можуть бути підставою для затримки в набранні чинності договором постачання природного газу з новим постачальником.

Зобов’язання діючого постачальника, передбачені договором постачання природного газу припиняються в частині постачання природного газу споживачеві з дати, з якої постачання природного газу буде здійснювати новий постачальник.

Договір постачання природного газу з попереднім постачальником розривається після проведення споживачем остаточного розрахунку за спожитий природний газ.

Припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу — боржнику попереднього постачальника може здійснюватися лише за рішенням суду.»;

3) доповнити частину першу статті 40 новим абзацом такого змісту:

«Послуги з розподілу природного газу для потреб побутових споживачів надаються відповідно до умов договору, укладеного з постачальником.».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня опублікування.

2. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно — правові акти у відповідність з цим Законом.

Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа (отношения в 2017 — 2018 годах) (неофициальный текст)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від ___ ____________ 2017 р. N _____

Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у 2017 — 2018 роках)

1. Затвердити Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у 2017 — 2018 роках), що додається.

2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості до 1 липня 2017 року забезпечити вчинення дій, передбачених пунктом 12 Положення, щодо розрахунку ціни природного газу на рівні імпортного паритету та її розміщення на своєму сайті, оприлюднення інформації щодо деяких умов виконання спеціальних обов’язків, які покладаються на суб’єктів ринку природного газу відповідно до Положення затвердженого пунктом 1 цієї постанови, та подання проекту рішення про внесення змін до цього Положення у відповідній частині на розгляд Уряду.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2017 року та діє до 1 квітня 2018 року.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ___ ____________ 2017 р. N ____

ПОЛОЖЕННЯ
про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у 2017 — 2018 роках)

1. Це Положення визначає обсяг та умови виконання спеціальних обов’язків, що покладаються на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів на ринку природного газу (далі — спеціальні обов’язки), зокрема для забезпечення стабільності, належної якості та доступності природного газу, а також для підтримання належного рівня безпеки постачання природного газу споживачам, не створюючи загрози першочерговій цілі створення повноцінного ринку природного газу, заснованого на засадах вільної конкуренції, та з дотриманням принципів пропорційності, прозорості та недискримінації.

застосовується у прозорий і недискримінаційний спосіб та не повинне обмежувати права суб’єктів господарювання, що створені відповідно до законодавства інших держав — сторін Енергетичного Співтовариства, зокрема право на здійснення постачання природного газу споживачам за умови дотримання вимог законодавства;

не позбавляє побутових споживачів та виробників теплової енергії права обирати постачальника природного газу та права придбавати природний газ за цінами, що вільно встановлюються сторонами договору постачання природного газу, як це передбачено Законом України «Про ринок природного газу» ;

не позбавляє постачальників природного газу, у тому числі із спеціальними обов’язками, права вільно обирати оптового продавця природного газу для потреб їх господарської діяльності.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі України «Про ринок природного газу» .

3. Цим Положенням покладаються такі обов’язки:

1) обов’язок господарського товариства, 100 відсотків акцій (паїв, часток) якого належать державі або іншому господарському товариству, єдиним акціонером якого є держава (ПАТ «Укргазвидобування», ДАТ Чорноморнафтогаз»), продавати природний газ господарському товариству, єдиним акціонером якого є держава та яке має укладені договори купівлі-продажу природного газу з іноземними оптовими продавцями (Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» (далі — НАК «Нафтогаз України»), та обов’язок НАК «Нафтогаз України» придбавати такий природний газ для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії для всіх категорій використання газу в обсязі, за цінами, на умовах та у порядку, що визначені відповідно до цього Положення;

2) обов’язок НАК «Нафтогаз України» продавати природний газ постачальникам природного газу для потреб побутових споживачів та релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) за цінами, на умовах та у порядку, що визначені відповідно до цього Положення;

3) обов’язок постачальників природного газу, які придбали природний газ у НАК «Нафтогаз України» відповідно до цього положення, постачати такий природний газ побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) за цінами, на умовах та у порядку, що визначені відповідно до цього Положення;

4) обов’язок НАК «Нафтогаз України» постачати природний газ виробникам теплової енергії за цінами, на умовах та у порядку, що визначені відповідно до цього Положення.

4. Обов’язок, передбачений:

1) підпунктом 2 пункту 3 цього Положення:

не застосовується до побутових споживачів та релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), що проживають/розташовані на тимчасово окупованій території України;

виконується НАК «Нафтогаз України» за умови забезпечення розрахунків таких споживачів природного газу за поставлений відповідно до цього Положення природний газ з використанням механізму розподілу коштів, що надходять від них на рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті оптовими продавцями та постачальниками природного газу в установах уповноважених банків;

2) підпунктом 3 пункту 3 цього Положення, не застосовується до діяльності з постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), що проживають/розташовані на тимчасово окупованій території України;

3) підпунктом 4 пункту 3 цього Положення, не застосовується до діяльності з постачання природного газу на об’єкти газовикористання виробників теплової енергії, що розташовані на тимчасово окупованій території України.

5. ПАТ «Укргазвидобування» та ДАТ «Чорноморнафтогаз» зобов’язане до 1 квітня 2018 р. щомісяця здійснювати продаж природного газу власного видобутку (крім обсягів виробничо-технологічних витрат, обсягів, які використовуються для забезпечення власних потреб ПАТ «Укргазвидобування» та ДАТ «Чорноморнафтогаз», пов’язаних з видобутком, підготовкою до транспортування та транспортуванням природного газу, а також для виробництва скрапленого природного газу та стабільного бензину) НАК «Нафтогаз України» для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії відповідно до цього Положення, за ціною, на умовах та у порядку, що визначаються пунктами 6 — 8 цього Положення.

НАК «Нафтогаз України» зобов’язаний придбавати природний газ, видобутий ПАТ «Укргазвидобування» та ДАТ «Чорноморнафтогаз», для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії відповідно до цього Положення за ціною, на умовах та у порядку, що визначаються пунктами 6 — 8 цього Положення.

Інші суб’єкти господарювання, що провадять діяльність із видобутку природного газу, в тому числі учасники угод про спільну діяльність, що були укладені до набрання чинності цим Положенням, мають право добровільно взяти на себе зобов’язання, передбачене абзацом першим цього пункту, стосовного будь-якого обсягу видобутого газу. У такому випадку до зазначених суб’єктів господарювання застосовуються відповідні норми цього Положення.

Природний газ, придбаний відповідно до абзаців першого та третього цього пункту, використовується НАК «Нафтогаз України» виключно для потреб побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії. НАК «Нафтогаз України» має право проводити операції заміщення між імпортованим природним газом та природним газом, придбаним відповідно до абзаців першого та третього цього пункту, з метою врахування сезонних розривів між використанням та видобутком природного газу.

6. НАК «Нафтогаз України» з 1 квітня 2017 р. по 1 квітня 2018 р. придбаває природний газ відповідно до абзаців першого та третього пункту 5 цього Положення за ціною, визначеною на рівні 4849,00 гривень за 1000 куб. метрів (без урахування податку на додану вартість).

Одночасно із прийняттям рішення про зміну ціни, передбаченої пунктом 12 цього Положення, переглядається у відповідній пропорції ціна придбання природного газу визначена в абзаці першому цього пункту.

7. НАК «Нафтогаз України» до 1 травня 2017 р. (на опалювальний сезон 2017/18 року) складає прогноз обсягу природного газу, необхідного на наступний рік для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії відповідно до цього Положення.

Такий прогноз доводиться до відома Кабінету Міністрів України, НКРЕКП, Міненерговугілля.

8. У разі коли обсяг природного газу, необхідний НАК «Нафтогаз України» для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії, перевищує обсяг продажу природного газу суб’єктами господарювання, що визначені абзацами першим та третім пункту 5 цього Положення, НАК «Нафтогаз України» придбаває необхідні обсяги природного газу в інших оптових продавців, у тому числі за кордоном.

9. Постачальник природного газу, який в установленому порядку отримав ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу, уклав договір постачання природного газу з побутовим споживачем або релігійною організацією (крім обсягів, що використовуються для провадження її виробничо-комерційної діяльності) та є постачальником такого споживача у відповідному періоді до 1 квітня 2018 р., має право подати НАК «Нафтогаз України» заявку на купівлю природного газу в обсязі, необхідному йому для здійснення постачання такому споживачеві (далі — заявка постачальника). У разі відсутності вузла обліку природного газу в такого споживача вважається, що необхідним є обсяг природного газу, визначений відповідно до норм споживання, які встановлюються Кабінетом Міністрів України.

До 1 квітня 2018 р. НАК «Нафтогаз України» не має права відмовити у задоволенні заявки постачальника за умови виконання таким постачальником вимог статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» та підпункту 1 пункту 4 цього Положення щодо відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання.

10. Купівля-продаж природного газу між НАК «Нафтогаз України» та постачальником природного газу із спеціальними обов’язками здійснюється за ціною, визначеною відповідно до пункту 12 цього Положення, відповідно до договору, який укладається на підставі примірного договору купівлі-продажу природного газу між НАК «Нафтогаз України» та постачальником природного газу із спеціальними обов’язками, що затверджується Кабінетом Міністрів України, а у випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу» , на підставі типового договору, та з дотриманням принципу недискримінації.

11. Виробник теплової енергії до 1 квітня 2018 р. має право придбавати природний газ для всіх категорій використання газу у НАК «Нафтогаз України» за умови, що такий виробник, на якого станом на 30 вересня 2015 р. поширювалася дія статті 19 1 Закону України «Про теплопостачання» , виконав обов’язок щодо відкриття рахунків із спеціальним режимом використання.

Постачання природного газу НАК «Нафтогаз України» виробникам теплової енергії здійснюється за цінами, визначеними відповідно до пунктів 12 та 13 цього Положення, на підставі договору, що враховує положення примірного договору про постачання природного газу виробникам теплової енергії, який затверджується Кабінетом Міністрів України, а у випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу» , на підставі типового договору, та з дотриманням принципу недискримінації.

Обов’язок, передбачений підпунктом 4 пункту 3 цього Положення, покладається на НАК «Нафтогаз України» на період до 1 квітня 2018 р. за таких умов:

укладення виробником теплової енергії з НАК «Нафтогаз України» договору постачання природного газу відповідно до законодавства;

відсутність у виробника теплової енергії заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» за використаний природний газ, або

відсутність у виробника теплової енергії заборгованості (без урахування штрафних санкцій) перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий до 1 січня 2017 р. природний газ за усіма укладеними з НАК «Нафтогаз України» договорами постачання природного газу (купівлі-продажу, про закупівлю, відступлення права вимоги тощо), а також здійснення поточних розрахунків за використаний природний газ, або

рівень розрахунків виробника теплової енергії станом на 25 число місяця, що передує місяцю постачання природного газу (без урахування штрафних санкцій), за усіма укладеними з НАК «Нафтогаз України» договорами постачання природного газу (купівлі-продажу, про закупівлю, відступлення права вимоги тощо) становить не нижче 90 відсотків, або

надання НАК «Нафтогаз України» та виконання виробником теплової енергії погодженого виконавчим органом влади графіка погашення заборгованості (рівними частинами до 1 січня 2021 р. з розбивкою за всіма договорами з НАК «Нафтогаз України»), складеного на підставі довідки щодо заборгованості, наданої НАК «Нафтогаз України», а також здійснення поточних розрахунків за використаний природний газ. Наявність графіка погашення заборгованості не змінює порядок розрахунків, установлений між постачальником та виробником теплової енергії у договорах постачання природного газу (купівлі-продажу, про закупівлю, відступлення права вимоги тощо).

12. З 1 квітня 2017 р. НАК «Нафтогаз України» продає природний газ відповідно до пунктів 9 — 11 цього Положення для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії для населення та релігійних організацій за ціною, що становить 4942,00 гривні за 1000 куб. метрів (без урахування податку на додану вартість, тарифів на транспортування та розподіл природного газу, які підлягають обов’язковій оплаті відповідно до умов договорів розподілу природного газу та величини торговельної надбавки (націнки) постачальника природного газу із спеціальними обов’язками, максимальний рівень якої визначений пунктом 14 цього Положення).

До 1 серпня 2017 р., здійснюється розрахунок значення ціни газу на рівні імпортного паритету на період з 01 жовтня 2017 р. по 1 квітня 2018 р. за розрахунковий період, який становить 12 календарних місяців до місяця проведення розрахунку, за такою формулою:

Ц іп = NCG х КGCV х К євро/дол США) + (Сф х КGCV х К євро/дол США) +
+ (ТВімп х КGCV х К євро/дол США) + ТвхГТС> х К дол. США (гривень за 1000 куб. метрів),

де Ц іп — ціна газу на рівні імпортного паритету (без урахування податку на додану вартість);

ЦNCG — середнє значення ціни природного газу за розрахунковий період на німецькому газовому хабі (NCG), визначене згідно з даними компанії Platts, видання «Platts European Gas Daily», розділ «Platts European assessments, NetConnect Germany», євро/МВт·год;

КGCV — коефіцієнт, який відображає співвідношення одиниць енергії (МВт·год) та об’єму (1000 куб. метрів) і визначається відповідно до інформації, наведеної на офіційному веб-сайті оператора газотранспортної системи Словаччини компанії «Eustream, a. s.», середнє значення за розрахунковий період;

Кєвро/дол.США — курс євро до долара США, за даними агентства «Bloomberg», середнє значення за розрахунковий період, долар США за 1 євро;

Сф — середнє значення за розрахунковий період вартості транспортування природного газу від німецького газового хабу (NCG) до віртуальної торгової точки на території Словаччини, що визначається як найменша з двох величин: діючих тарифів європейських операторів газотранспортних систем або різниці в цінах на природний газ на віртуальній торговій точці на території Словаччини та на німецькому газовому хабі (NCG), яка визначена на підставі аналізу фактичних даних за рік, що передував року, в якому здійснюється розрахунок, євро/МВт·год;

ТВімп — середнє значення вартості транспортування природного газу у розрахунковому періоді від віртуальної торгової точки на території Словаччини до західного кордону України (вартість «виходу» з газотранспортної системи Словаччини), євро/МВт·год;

ТвхГТС — тариф на послуги з транспортування природного газу транскордонними газопроводами для точок входу в газотранспортну систему України, установлений НКРЕКП (без урахування податку на додану вартість) та діючий у розрахунковому періоді, дол.США/1000 куб. метрів;

К дол. США — середнє значення курсу гривні до долара США, виходячи із показників середньомісячних офіційних курсів Національного банку України за два місяці що передують місяцю до проведення розрахунку, гривень за 1 долар США.

Якщо розрахована ціна газу на рівні імпортного паритету перевищує більше ніж на 10 % ціну природного газу, за якою НАК «Нафтогаз України» продає природний газ з 01 квітня 2017 р. відповідно до абзацу першого цього пункту, то у період з 01 жовтня 2017 р. до 1 квітня 2018 р. ціна продажу природного газу НАК «Нафтогаз України» для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії для населення та релігійних організацій, дорівнюватиме розрахованій ціні газу на рівні імпортного паритету.

Одночасно із прийняттям рішення про зміну ціни, в порядку визначеному цим пунктом, переглядається у відповідній пропорції ціна придбання природного газу визначена в абзаці першому пункту 6 цього Положення.

При продажу природного газу постачальникам природного газу для потреб релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та постачанні природного газу виробникам теплової енергії для потреб релігійних організацій відповідно до цього Положення до ціни застосовується коефіцієнт 0,5.

13. До 1 квітня 2018 року постачальники природного газу, що закуповують природний газ у НАК «Нафтогаз України» відповідно до пунктів 9, 10 цього Положення, зобов’язані постачати такий природний газ виключно побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) за ціною, у якій торговельна надбавка (націнка) постачальника не може перевищувати 3,2 % від ціни природного газу, за якою такі постачальники закупили ці обсяги природного газу у НАК «Нафтогаз України» відповідно до цього Положення (без урахування податку на додану вартість).

Постачальники природного газу, визначені у додатку 1 до цього Положення, не мають права відмовити побутовому споживачеві та релігійній організації (крім обсягів, що використовуються для провадження її виробничо-комерційної діяльності), об’єкти газоспоживання якого/якої розташовуються у межах відповідної території ліцензованої діяльності з розподілу природного газу, в укладенні договору про постачання природного газу, якщо такий споживач звернувся із відповідною заявою до постачальника.

15. Постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється на підставі типового договору, затвердженого відповідно до статті 12 Закону України «Про ринок природного газу» .

16. Міненерговугілля повідомляє Секретаріатові Енергетичного Співтовариства про хід здійснення заходів, передбачених цим Положенням.

Додаток 1
до Положення

ПЕРЕЛІК
постачальників природного газу, на яких покладено спеціальні обов’язки щодо постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) до зміни постачальника природного газу

Територія ліцензованої діяльності з розподілу природного газу

search.ligazakon.ua

Повідомлення про оприлюднення до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу»

Повідомлення про оприлюднення

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» оголошує про опублікування проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу» на офіційному веб-сайті Міненерговугілля в мережі Інтернет — http :// mpe . kmu . gov . ua , розділ «Нормативно-правова база», підрозділ «Регуляторні акти», папка «Проекти регуляторних актів».

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу» ( далі – проект постанови) розроблено Міністерством енергетики та вугільної промисловості України , в рамках роботи робочої групи з вирішення завдань , визначених за результатами наради щодо введення в дію з 1 квітня 2017 року Закону України «Про ринок природного газу», утвореної при Міністерстві економічного розвитку і торгі вл і України .

Основною метою проекту Закону є створення ефективного конкурентного середовища на ринку природного газу з урахуванням основних вимог законодавства ЄС , у тому числі , щодо відокремлення діяльності суб’єктів природних монополій від діяльності на суміжних ринках.

Так, Меморандумом про економічну і фінансову політику ( п ідпункт b. Розділ E. Політика в енергетичному секторі ), п ідписаного 1 вересня 2016 року Президентом України , Прем’єр-міністром України та Членами уряду, передбачено внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 № 758 з метою відокремлення тарифів на транспортування і розподіл газу від вартості газу як товару.

Кр ім того, відповідно до взятих Українською стороною зобов’язань з урахуванням необхідності дотримання вимог Закону України «Про ринок природного газу» необхідно врахувати , що у зв’язку із змінами у законодавстві , зокрема зміною тарифної методології на транспортування природного газу для споживачів України ( запровадження системи « вхід-вихід », відповідно до якої тарифи на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу визначаються як виражена у грошовій формі вартість забезпечення у планованому періоді замовнику обсягу замовленої потужності , вираженої в 1000 м 3 ( одиницях енергії ) до одиниці часу в точках входу в газотранспортну систему та точках виходу з газотранспортної системи )) та методології тарифоутворення для операторів газорозпод і льних систем, необхідно при формуванні цін на природний газ для споживачів , зокрема побутових , визначати виключно ціну газу як товару ( ціну реалізації природного газу) без урахування тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу, оскільки діючі тарифи в структурі граничної роздрібної ціни на природний газ для побутових споживачів розраховані по « старій методології » як плата за фізичні обсяги транспортування , що унеможливлює встановлення та/ або поєднання « нових » тарифів – оплати вартості послуг оператора газотранспортної системи та оператора газорозподільної системи замовниками їх послуг , як плати за потужність .

Згідно з вимогами Закону України «Про ринок природного газу», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 № 236, та Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 № 2494, оплата вартості послуги розподілу природного газу Оператора газорозподільної системи має здійснюватися споживачем за окремим платіжним документом в рамках Типового договору розподілу природного газу виходячи з величини приєднаної потужності об’єкта споживача . При цьому , до складу тарифу на послуги розподілу природного газу входять , зокрема витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи .

Окремо слід зазначити що , згідно з вимогами статті 37 Закону України «Про ринок природного газу» газорозподільні системи , власником яких є держава, не можуть знаходитися в користуванні оператора газорозподільної системи на праві господарського відання , кр ім випадків належності такого оператора до суб’єктів господарювання державного сектору економіки .

Враховуючи вищевикладене , та з метою п ідвищення ефективності державного регулювання суб’єктів природних монополій , подальшого запровадження платного використання газорозподільних систем, які є державною власністю , а також дотримання дисципліни платежів на регульованому сегменті ринку природного газу ( спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу), зокрема в частині забезпечення регулярного надходження грошових коштів до Державного бюджету країни , виникає необхідність впровадження державного регулювання грошових потоків серед учасників платіжно-розрахункових відносин .

mpe.kmu.gov.ua

Права та обов’язки Постачальника та Споживача на ринку природного газу

Основні права та обов’язки Споживача та Постачальника природного газу визначаються Законом України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-VIII та Правилами постачання природного газу, затверджених Постановою НКРЕ від 30.09.2015 № 2496.

ОСНОВНІ ПРАВА СПОЖИВАЧІВ

1) вільний вибір постачальника;

2) безоплатну зміну постачальника;

3) отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов’язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з постачальником;

4) отримання природного газу належної якості та кількості, фізико-хімічні показники якого відповідають встановленим нормам, відповідно до умов укладених договорів, крім випадків припинення (обмеження) постачання природного газу відповідно до вимогзаконодавства та умов договорів;

5) безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показники власного споживання природного газу;

6) дострокове розірвання договору постачання, якщо постачальник повідомив споживача про намір внесення змін до договору постачання в частині умов постачання та нові умови постачання виявилися для нього неприйнятними.

7) на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн куб. метрів;

8) самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб’єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;

9) вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;

ОСНОВНІ ОБОВЯЗКИ СПОЖИВАЧІВ

1) забезпечувати своєчасну та повну оплату вартості природного газу згідно з умовами договорів;

2) не допускати несанкціонованого відбору природного газу;

3) забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених представників оператора газотранспортної системи, оператора газорозподільної системи до вузлів обліку природного газу та з метою встановлення вузлів обліку газу;

4) припиняти (обмежувати) споживання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договорів.

5) забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;

6) здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;

7) забезпечувати допуск представників постачальника за пред’явленням службового посвідчення на територію власних об’єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;

8) самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:

порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;

відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;

перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;

відсутності укладеного договору постачання природного газу.

ОСНОВНІ ПРАВА ПОСТАЧАЛЬНИКА:

1. укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;

2. отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;

3. на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;

4. на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу;

5. на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу;

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

1) дотримуватись вимог цих Правил;

2) забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених договором на постачання природного газу, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;

3) забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного споживачу обсягу природного газу за умови, що споживач виконав власні обов’язки перед постачальником, для замовлення необхідного споживачу обсягу природного газу;

4) в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов’язаної з постачанням природного газу;

5) своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу. Заходи щодо надання інформації для споживача мають бути передбачені у договорі постачання природного газу. Жодні додаткові витрати за надання інформації споживачем не оплачуються;

6) своєчасно повідомляти споживача, якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;

7) дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;

8) пропонувати споживачу за договором постачання природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційним між споживачами;

9) створити точки контакту для надання інформації споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені у договорі постачання природного газу і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;

10) надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;

11) виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством.

www.ukrspirt.com