Шкильни правила

Комунальний заклад
«Харківський спеціальний
навчально-виховний комплекс № 8″
Харківської обласної ради

1. Учень приходить до школи за 15-20 хвилин до початку занять у чистому охайному одязі,залишає в гардеробі верхній одяг, взувається у змінне взуття, займає своє робоче місце та готує всі необхідні навчальні прилади (зошит, щоденник підручник тощо) до наступного уроку.

2. До школи учні приходять в одязі ділового аба напівділового стилю (не дозволяється приходити у: спортивному костюмі, обтягуючому, прозорому одязі, шортах або міні-спідницях), мають змінне взуття, намагаються бути прикладом охайності (взуття, зачіска, одяг).

3. Учні забов’язані мати на кожному уроці все необхідне шкільне приладдя (зошити, щоденники, підручники). Усі підручники мають бути обгорнені; користуватися ними потрібно охайно для подальшої передачі учням у наступному навчальному році.

4. Дзвоник на урок – для учня: після нього жоден учень не виходить з класу. Після дзвонику на урок учні не ходять по класу, а знаходяться кожен – на своєму робочому місці. Дзвоник по закінченні уроку – для вчителя: лише після того як учитель оголосить про закінчення уроку, кчні можуть встати з місць і вийти з класу.

5. Учні мають з повагою ставитись до вчителя – не перебивати під час розмови, називати його лише по імені та по-батькові, виконувати вимого вчителя, директора після першого прохання (надати щоденник,прибрати в класі – виконати інше завдання).

6. Учні повинні берегти майно школи, обережно поводитися як із власними речами, так із речами інших учнів або вчителів.

7. Не дозволяється використання плеєрів та мобільних телефонів під час навчального процесу.

8. Не дозволяється без дозволу педагогів залишати приміщення та територію школи в урочний час.У випадку пропуску занять учень повинен надати класному керівникові довідку від лікуря або записку від батьків (або осіб, які їх заміняють) стасовно причини відності на заняттях. Пропускати заннятя без поважної причини не дозволяється.

shkola8.ucoz.ua

Шкильни правила

Загальні правила поведінки учнів

1. Загальні правила поведінки учнів

1.1. Учень приходить до школи за 10-15 хвилин до початку занять, чистий і охайний. При вході у школу дотримується правил ввічливості, залишає верхній одяг у гардеробі, прямує до місця проведення уроку.

1.2. Забороняється приносити до школи та на її територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, вибуховіабовогненебезпечніпредмети і речовини; спиртнінапої, наркотики, іншіодурманюючіречовини та отрути, газовібалончики.

1.3. Не дозволяється без дозволупедагогівйтизішколи і з їїтериторії в урочний час. У разі пропуску учбових занять учень повинен пред’явитикласномукерівникудовідкувідлікаряабо записку відбатьків (або особи, яка їхзаміняє) про причину відсутності на заняттях. Пропускатизаняття безповажних причин забороняється.

1.4.Ученьшколи приносить необхіднінавчальніприладдя, книги, зошити, щоденник. Приходить до школи з підготовленимидомашнімизавданнями з предметівзгідно з розкладомуроків.

1.5. Ученьшколипроявляєповагу до старших, піклується про молодших. Учні й педагоги звертаються один до одного шанобливо. Школяріпоступаються дорогою дорослим, старшішколярі – молодшим, хлопчики – дівчаткам.

1.6. Поза школою учніповодятьсяскрізь і всюди так, щоб не осоромити свою честь та гідність, не заплямувати добре ім’яшколи.

1.7. Учнібережутьмайношколи, надаютьпосильнудопомогу в йогоремонті, акуратновідносяться як до свого, так і до чужого майна.

1.8.Учнідотримуються правил технікибезпеки як підчас уроків так і під час перерв.

1.9. Забороняєтьсякористуватися мобільними телефонами під час навчально-виховного процесу.

2.Поведінка на заняттях

2.1. При вході педагога в класучнівстають на знак вітання, сідаютьпісля того, як учитель відповість на вітання і дозволить сісти. Так само учнівітають будь-якогодорослого, щоувійшов до класупід час занять.

2.2. Протягом уроку не можнашуміти, відволікатися самому і відволікатиіншихстороннімирозмовами, іграми та іншими, що не стосуються уроку, справами. Урочний час повинен використовуватисяучнямитільки для навчальнихцілей. За першоювимогоювчителя (класногокерівника) необхіднопред’явитищоденник. Будь-які записи в щоденникахучнямиповиннівиконуватисяохайно. Після кожного навчальноготижня батьки учняставлятьсвійпідпис у щоденнику.

2.3. Якщопід час занять учнюнеобхідновийти з класу, то він повинен підняти руку і попроситидозвіл у вчителя.

2.4. Якщоученьхочепоставитизапитаннявчителюабовідповісти на запитаннявчителя, вінпіднімає руку. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчительоголосить про закінченнязаняття, ученьмає право покинутиклас. При виходівчителяабоіншогодорослого з класуучнівстають.

3.Поведінка до початку уроку, на перервах і післязакінчення занять

3.1. До початку уроку ученьповинен:

прибути до кабінету до першогодзвінка, увійти до класутільки в присутностівчителя і підготуватися до уроку.

3.2.Під час перерви учнізобов’язані:

— навести чистоту та порядок на своємуробочомумісці;

— рухаючись коридорами, сходами, триматисяправоїсторони;

— допомагатипідготуватиклас на проханнявчителя до наступного уроку;

— у разіспізнення на урок постукати в дверікабінету, зайти, привітатися з вчителем, вибачитися за спізнення і попроситисісти на місце.

3.3. Під час перерви учнямзабороняється:

— бігати сходами, поблизувікон і в іншихмісцях, не пристосованих для ігор; — — штовхати один одного, кидатися предметами і застосовуватифізичну силу для вирішення будь-якоїпроблеми;

— вживатинепристойнівирази і жести на адресу будь-якихосіб, шуміти, заважативідпочиватиіншим;

-палити в будівлі і на територіїшколи.

4. Правила поведінки учнів у їдальні

4.1.У шкільній їдальні учні повинні виконувати вимоги вчителів, працівників їдальні та чергових і дотримуватися черги.

4.2. Заборонено перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі.

4.3. Заборонено виносити їжу і напої за межі їдальні

4.4. Під час перебування в їдальні учням слід дотримуватися гарних манер і поводитися пристойно.

4.5. Учні повинні шанобливо ставитися до працівників їдальні.

4.6. Розмовляти під час їжі треба не голосно, щоб не турбувати тих, хто їсть по сусідству.

4.7. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

4.8. Учень зобов’язаний після прийому їжі забрати зі столу посуд.

school84.zp.ua

Вільхівецька філія Іванівського НВК

Національна дитяча «гаряча» лінія

Національна дитяча «гаряча лінія»

Національна гаряча лінія з питань запобігання домашнього насильства,
торгівлі людьми та гендерної дискримінації

Каталог статей

Загальні правила поведінки учнів у школі

1. Правила поведінки учнів у школі базуються на законах України, постановах Міністерства освіти і науки України та органів місцевого самоврядування, Статутів школи.

2. У випадку порушення Правил до учнів можуть бути вжиті такі стягнення:

· Запис зауваження в щоденник;

· Винесення догани, включно з винесенням догани із занесенням її особисту справу учня;

· Виклик учня самого або з батьками на педагогічну нараду;

· Відшкодування завданої учням матеріальної шкоди його батькам;

3. Заборонено приносити до школи предмети або речовини, які можуть зашкодити здоров’ю та безпеці оточуючих або завадити проведенню навчального процесу.

4. Паління та вживання алкогольних напоїв та території школи категорично заборонено.

5. До закінчення уроків може залишити територію школи тільки з дозволу класного керівника або чергового адміністратора.

6. Учень має бути ввічливим у спілкуванні з учителями, працівниками школи, батьками інших учнів, а також з учнями.

7. Учні повинні дбайливо ставитися до шкільного майна і речей, що належать вчителям та іншим учням. Забороняється брати без дозволу чужі речі. За пошкоджене шкільне майно батьки учня зобов’язані відшкодувати збитки.

Правила поведінки під час перерви

8. Під час перерви учень зобов’язаний прибрати своє робоче місце й підготуватися до наступного уроку.

9. Під час перерви забороняється:

· Бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях;

· Штовхатися або грати в м’яча у приміщеннях, непристосованих для цього;

· Сваритися між собою та з сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за допомогою сили, битися.

10. У шкільній їдальні учні повинні виконувати вимоги вчителів, працівників їдальні та чергових і дотримуватися черги.

11. Заборонено перебувати в приміщенні їдальні у верхньому одязі.

12. Заборонено виносити їжу і напої за межі їдальні.

Правила поведінки на уроках

13. Учні зобов’язані приходити до школи за 10-15 хвилин до початку занять.

14. Заборонено перебувати в класах у верхньому одязі.

15. Одяг учнів має бути чистим і охайним та відповідати вимогам, викладеним у Статуті школи.

16. Учні ходять до класу за дзвоником, запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

17. Під час уроку не можна створювати галас, без дозволу підводитись, відвертати увагу інших учнів від уроку.

18. Заборонено виходити з класу без дозволу вчителя.

19. Урок закінчується тоді коли вчитель оголосив про це. Тільки після цього учні можуть йти на перерву .

20. Учні повинні охайно висти щоденник і давати його вчителю без буть -яких заперечень .

21. Учень повинен дбайливо ставитися до своїх підручників та зошитів.

22. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки , так і після їх закінчення.

23. Забороняється користуватися мобільним телефонами під час проведення уроків.

vilhivec.at.ua

Шкільні правила

Вимоги до зовнішнього вигляду учнів

Адміністрація школи звертається до батьків з проханням постійно контролювати виконання учнями вимог щодо зовнішнього вигляду. Дані вимоги допомагають правильному вихованню ділової культури та зменшують відповідні видатки батьків.
Згідно з Указом Президента України від 02.06.1996 р. № 417 «Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.96р. № 1004 «Про запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти», наказом Головного управління освіти й науки м. Києва від 03.06.2004р. № 189 «Про шкільну форму» та від 09.12.2004 р. № 346 «Про посилення контролю щодо забезпечення шкільною формою учнів загальноосвітніх закладів освіти» учень повинен з’являтися до школи у формі, яка є обов’язковою. Шкільна форма учня має встановлений зразок, затверджений протоколом спільного засідання педагогічної ради, батьківського комітету та Радою учнівського самоврядування.
Щоденний одяг для занять (хлопці):
-Для учнів 1-11 класів діловий костюм чорного кольору
-Сорочка біла або однотонна світлого кольору
-Краватка чорна або однотонна стриманого кольору
-Туфлі (не кросівки)
Зміни, які допускаються взимку, при низькій температурі:
-Легкий светр (гольф) під піджак.
-Жилет (на сорочку під піджак).
Зміни, які допускаються влітку, при високій температурі:
-Біла сорочка з коротким рукавом (не футболка) без піджака.
-Літні відкриті туфлі.
Щоденний одяг для занять (дівчата)
-Для учениць 1-11 класів діловий костюм чорного кольору.
-Блуза біла або однотонна світлого кольору (не футболка або майка).
-Туфлі (без підборів або невисокий каблук, платформа помірної висоти, не кросівки).
-Колготи тілесного або темного кольору.
Зміни, які допускаються взимку, при низькій температурі:
-Легкий светр (гольф) під піджак або сарафан.
-Жилет (на блузу під піджак).
Зміни, які допускаються влітку при високій температурі:
-Блуза з коротким рукавом (не футболка).
-Літні відкриті туфлі.
Важливо:
-Шкільна форма має бути бездоганно випрана та випрасувана.
-Учень повинен мати чисту носову хустинку, гребінець.
-Учень зобов’язаний слідкувати за чистотою тіла, рук, зубів, носа, вух.
-У другій половині дня (під час роботи групи подовженого дня) для 1-4класів дозволяється зміна ділового одягу на одяг довільно спортивного стилю.
Одяг для занять фізичною культурою:
-Спортивний костюм.
-Футболка .
-Кросівки або кеди.
-Змінні шкарпетки.
-Стрічка або заколка для довгого волосся.
Доповнення при заняттях взимку на свіжому повітрі:
-Спортивний капелюх
-Куртка або додатковий спортивний костюм
-Рукавички
Категорично не дозволяється:
-Мати неохайне довге волосся, фарбувати його.
-Мати довгі нігті або вкривати їх лаком яскравого кольору.
-Накладати макіяж на обличчя.
-Носити прикраси (крім пари невеликих сережок для дівчат)
-Носити джинси

school24.ks.ua

Першачки випробують нові правила Міносвіти [ Редактировать ]

В українських школах пролунав перший дзвоник. За парти сіли близько 400 тисяч українських першокласників. Цьогоріч у системі освіти чимало змін. Майже170 шкіл в Україні закрили, бо в них було менше 25 учнів. Натомість у регіонах з’явилися опорні школи, куди дітей возитимуть з довколишніх сіл. Найбільше нововведень — в учнів початкових класів.

Вбрані з бантиками у волоссі, з метеликами на шиї та в традиційних уже вишиванках. Сьогодні перший день як вони учні. Малеча заходить на шкільне подвір’я в очах — цікавість та зовсім трошечки страху. А ще — ціла купа очікувань.

«В школу хотів іти. Тому що там багато можна навчитися. Інформатика -це коли діти вчаться про комп’ютери», — говорить Олег Пирогов, першокласник.

Малеча сходиться у двір школи задовго до початку свята. Добра нагода — для таких жаданих після літа зустрічей та зовсім нових знайомств.

«Моя дочка рахувала дні до школи, скільки залишилось. Кожен ранок, весь серпень», — говорить Олена Галіцина, мама учениці.

Особливий день сьогодні у Софійки вона не лише вперше потрапить на урок, а ще й має відповідальну місію — розпочати навчальний рік.

«Мене будуть за ручку вести і я буду дзвеніти. Спочатку ми пробували на плечі нести, але не вийшло, потім пробували на шиї і вирішили за ручку», — говорить Софія Бенкендорф, першокласниця.

Майже 400 тисяч дітей в Україні сьогодні вперше сідають за шкільні парти. І саме вони — першими випробують нові правила Міносвіти. Переважно вони стосуються саме молодших класів. Дітям обіцяють дати більше свободи та права на творчість. А от завдань та зобов’язань, навпаки, стане менше.

Тепер усі оцінки діток стануть інформацією конфіденційною, учні не зубритимуть напам’ять таблиці множення, не буде техніки читання з секундоміром. А кількість домашніх завдань істотно скоротять — і їх не задаватимуть на канікули та вихідні.

Наче в перший клас сьогодні йдуть і педагоги з багаторічним досвідом. Від них чекають більш творчого підходу до занять — така вимога Міносвіти.

«Нам трошки страшно змінюватися. Бо багатьом учителям прийдеться змінювати свій стиль спілкування з дітьми, шукати інших методів, інших прийомів. У нас багато ідей», — говорить Наталія Облетова, заступник директора з навчально-виховної роботи СШ № 49 з поглибленим вивченням французької мови.

Не обов’язкові тепер і традиційні першовересневі лінійки. У Міносвіти і тут дають право школам самим обрати, як святкувати цей день. Проте від багаторічної традиції ані батьки, ані вчителі поки що відмовитися не змогли.

podrobnosti.ua